EFOP-4.1.2-17-2017-00006

VARSÁNYI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA FEJLESZTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE

A kedvezményezett neve:   Balassagyarmati Tankerületi Központ

A pályázatban részt vevő intézmény :  Varsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3178 Varsány, Szécsényi út 1.


A projekt azonosító száma:   EFOP-4.1.2-17-2017-00006

A szerződött támogatás összege:  1 474 866 692,- Forint

A támogatás mértéke:    100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2022. 05. 22.

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA

A Balassagyarmati Tankerületi Központ ezzel a fejlesztéssel növelni kívánja az intézmény eredményességét, a minőségi oktatást és emelni kívánja az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát. Felújításra kerül a meglévő iskolaépület, illetve egy új szint ráépítésével bővül az intézmény. Összességében 12 tanterem, 5 szaktanterem és új kiszolgálóhelységek kerülnek kialakításra. A tanulók mindennapos testnevelésének és a helyi közösség aktív sportolási lehetőségeinek is teret biztosít majd az iskolaudvaron megépülő modern tornacsarnok és rekortán burkolatú sportpálya.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett az oktatás szakmai színvonalának javítását, a humánerőforrás munkájának támogatását célzó oktatástechnikai eszközök is beszerzésre kerülnek. A tanulók iskolába járását segíti a projekt keretében beszerzésre kerülő busz.

A fejlesztés révén egy olyan minőségi és befogadó környezet kerül kialakításra, ahol az intézmény tanulói a modern kor elvárásainak megfelelő oktatásban részesülhetnek, a pedagógusok számára pedig megteremti a minőségi oktatási feltételeket.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA

Konkrét fejlesztések:

• Megtörténik az iskolaépület belső épületgépészeti fejlesztése, a víz-csatorna rendszer és a szerelvények cseréje, a villamoshálózat és azok szerelvényeinek teljes cseréje, valamint a belső burkolatok cseréje és felületképzése.

• Az épület bővítményeként megépítésre kerül egy modern tornaterem, szertárakkal, mosdókkal, öltözőkkel és orvosi szobával, mely elengedhetetlen a mindennapos testnevelés körülményeinek megteremtéséhez.

• Az épület földszintjére emeletráépítés készül, melyben többféle szaktanterem kerül kialakításra a speciális oktatási feltételek megteremtése érdekében.

• Megvalósul a meglévő iskolaudvar átalakítása, egy pihenőpark és egy 16x30 m méretű rekortán burkolatú sportpálya kiépítése.

• Az emeletráépítés következtében új tetőszerkezet készül, mely részben beépítésre kerül, ahol az iskola irodái kerülnek elhelyezésre.

• A kor követelményeit figyelembe véve nem maradhat el az épület akadálymentesítése sem.

• Az infrastrukturális fejlesztés mellett bútorok és a nevelő-oktató munkát segítő fejlesztő- , speciális, szaktantárgyakhoz elengedhetetlenül szükséges eszközök kerülnek beszerzésre 82 millió Forint értékben.  Mindezek javítják az oktatás minőségét és segítik a projekt céljainak elérését.

A projekt az Európai Regionális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.

További információ kérhető:
Balassagyarmati Tankerületi Központ
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
Telefon: +36 (35) 795-203
E-mail: bYPfllfwaiiGIhQ35hYYmFsYXNzYWd5YXJtYXRAa2suZ292Lmh1