"Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál - 2. szakasz"

CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONTNÁL - 2. SZAKASZ

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-3.3.5-19-2020-00081

A projekt címe: „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál - 2. szakasz”

Indítás: 2022.03.01.

Zárás: 2022.08.31.

Támogatás összege: 90 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása: A „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál - 2. szakasz” című projekt keretében a pályázó, a tervezett új NAT-hoz igazodó szakmapolitikai céloknak megfelelő, nem-formális nevelési-oktatási tevékenység keretében megvalósuló, tematikus tanulási alkalmak lebonyolítását kívánja ellátni az alábbiak szerint. Bentlakásos és napközi formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmak lebonyolítása a felhívásban foglaltaknak megfelelően 2022. 06.20 - 25. és 2022. 06. 27 – 07.02. között. A Békéscsabai Tankerületi Központ a projektet 19 köznevelési intézmény bevonásával tervezi megvalósítani. Az intézményekből 1400 fő tanuló kerül toborzásra. A felhívással összhangban bevonásra kerülnek a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók is. 1260 fő tanuló vesz részt napközis programokon, 140 fő tanulót pedig bentlakásos programokra vonunk be. Tematikus bentlakásos program esetében 6 nap, 5 éjszaka egy tematikus hét, mely során teljes ellátás, szállás, a tematikus programmodulhoz kapcsolódó élménypedagógia program komplex lebonyolítása valósul meg. A tematikus napközi keretében 5 nap/hét alatt minden nap legalább 8 órában kerül tematikus program megszervezésre, napi négyszeri étkezés mellett. A tanulási alkalmakat az Oktatási Hivatal által szervezett képzéseket elvégző pedagógusok valósítják meg. Munkájukat iskolai közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai tanulók segítik majd. Csoportlétszámtól függően további pedagógusok részvételét is tervezzük. A felhívásban szereplő témamodulok kerülnek megvalósításra, vegyes csoportokban. A tematikus tanulási alkalmak a tankerület intézményeiben az alábbi tematikákban valósul meg: Nomád, kaland, Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés, Idegen nyelv, Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás, Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás, Művészeti nevelés, Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás, Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás. A Csodaszarvas felületen rendelkezésre álló tartalmak alapján kerül megvalósításra a programsorozat. Bentlakásos programokat az Oktatási Hivatal által minősített szálláshelyeken valósítjuk meg. A projektben résztvevők az Oktatási Hivatallal megkötött Együttműködési megállapodás alapján részt vesznek a szervezett programokon, műhelytalálkozókon.