Az EFOP-3.2.5-17-2017-00005 projekt összefoglalója

Kedvezményezett neve: Mátészalkai Tankerületi Központ

Projekt címe: MTMI centrikus pályaorientációs tevékenységek a Mátészalkai Tankerület egyes intézményeiben

Szerződött támogatás összege: 99 071 720

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A Mátészalkai Tankerületi Központ (továbbiakban: Központ) köznevelési intézmény fenntartóként támogatási kérelmet nyújtott be a térségben zajló, egyes köznevelési intézmények tanulóit és pedagógusait érintő pályaorientációs tevékenységek fejlesztése érdekében.

 

A Központ általános célja – a Felhívásban megfogalmazott célokkal és a helyzetelemzés keretében feltárt helyi sajátosságokkal összhangban –, hogy növelje a tankerület intézményeiben a köznevelés hatékonyságát és eredményességét, kivétel nélkül minden tanuló számára biztosítsa a minőségi neveléshez és oktatáshoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét, az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését. Az általános célokat átfogó projektcélok részletezik:

- A pályaorientációs tevékenységek száma növekedjen, minősége javuljon a projektben résztvevő valamennyi intézmény esetében.

- Matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választását támogassák a projekt tevékenységek, az MTMI irányú orientáció a lehető legtöbb programban legyen jelen, a tevékenységek széles köre irányuljon az MTMI kompetenciák fejlesztésének megalapozására, ill. direkt módon a releváns kompetenciák fejlesztésére.

- A szociokulturális hátrányok csökkentését célozzák a tervezett tevékenységek.

A Központ által fenntartott köznevelési intézményekbe jelenleg összesen 12 693 fő gyermek és tanuló jár, közülük 2 188 fő vesz részt alapfokú művészetoktatásban, míg a kollégiumi ellátásban részesülők száma 149 fő. A fenntartott intézmények száma 57 db. A fenntartói feladatok ellátását 27 fő munkatárs biztosítja. A Központ illetékessége, működési területe a Mátészalkai Járás, a Fehérgyarmati Járás, a Csengeri Járás, valamint a Nyírbátori Járás.

A tervezett projekttevékenységek az alábbi kategóriákba sorolhatók:

- Helyi, megyei, országos pályaválasztási rendezvényeken való részvétel

- A tanulók MTMI irányú orientációját segítő játékos versenyek

- Taneszközök MTMI célirányos beszerzése

- Taneszközökre ráépülő különböző szakkörök

- Tematikus műhelyfoglalkozások a pályaorientáció által nyújtott lehetőségek feldolgozására

- Szakmai kirándulások, nyári tábor (olyan élménypedagógiai elemek, melyek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében részben képesek a hátrányok kompenzálásara)

- A tervezett tevékenységek kiemelkedően fontos eleme a pedagógus képzések rendszere

A projektben résztvevő intézmények: Dr. Antall József Általános Iskola, Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Nyírvasvári telephely, Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola, Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola, Mérk-Vállaj Német Nemzetiségi Általános Iskola Vállaji Tagintézménye, Nagyszekeresi Petőfi Sándor Általános Iskola, Nyírcsaholyi Benedek Elek Általános Iskola, Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Nyírparasznyai Általános Iskola

A Központ és a projektben résztvevő intézmények infrastrukturális ellátottsága egyaránt alkalmas az MTMI fókuszú pályaorientációs tevékenységek befogadására, a rendelkezésre álló humán erőforrás szakmai tapasztalatok tekintetében megfelel az elvárásoknak, a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók kompetenciái garanciát jelentenek a sikeres projekt megvalósításra.

A projekt hosszú távon segíti az MTMI szempontból korábban elkallódó tanulók MTMI irányú orientálódását, ezáltal a középfokú iskolákban, ill. a felsőoktatási intézményekbe növekszik a matematika, természettudományos, műszaki és informatika tagozatok népszerűsége, az oda felvételre jelentkező tanulók száma.

A tervezett képzések hatására a pedagógusok pályaorientációval kapcsolatos attitűdje pozitív irányba változik, a pályaorientációs módszertani ismeretek beépülnek a napi pedagógiai gyakorlatba, ezáltal hosszú távú hatásként az újabb generációk számára is biztosítottak a minőségi pályaorientációs közszolgáltatások az érintett köznevelési intézmények által biztosított kereteken belül.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00005