Sajtóközlemény


2023. XII.12.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Lezárult a Békéscsabai Tankerületi Központ által benyújtott EFOP-3.1.6-16-2017-00045 azonosítószámú „"Mindannyian mások vagyunk" A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Békéscsabai Tankerületi Központban” című projekt. A fejlesztést 171 400 000 Ft forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítottuk meg.
A projekt a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó békéscsabai Esély Pedagógiai Központ EGYMI, a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztését támogatta, támogattuk, amely nagyban hozzájárult a méltányos, minőségi neveléshez, oktatáshoz való hozzáférés javításához, a családok kompetenciáinak erősítéséhez és a társadalmi elfogadás elősegítéséhez.
A pályázati célokat a két intézmény hét feladatellátási helyén valósítottuk meg. 131 pedagógus vett részt szakmai képzésben, átképzésben. 11 új képzési módszertant, gyógypedagógiai segédanyagot dolgoztunk ki a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlődése érdekében. Nyolc Békés vármegyei köznevelési intézmény adaptálta és alkalmazza az új módszertanokat. 1250 tanuló vett részt 37 oktatási és szociális inklúziót segítő támogatott programon, eseményen.
258 oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést segítő új informatikai eszköz és 322 új speciális terápiás eszköz beszerzésével segítjük a gyógypedagógiai nevelő-oktató munkát.
 
Kedvezményezett neve: Békéscsabai Tankerületi Központ
 
Projektazonosító száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00045
 
Projekt címe: "Mindannyian mások vagyunk" A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Békéscsabai Tankerületi Központban
 
Szerződött támogatás összege: 171 400 000 Ft
 
Támogatás mértéke: 100%