A Debreceni Tankerületi Központ 2023. október 25.(szerda) és 2023. október 26-án (csütörtök) tartja a Suliválasztó Sulifórum elnevezésű pályaorientációs programot a debreceni Fórum Bevásárló Központban. A tankerület által fenntartott középfokú köznevelési intézmények hagyományosan minden évben megrendezik a Fórum Bevásárló Központban a Suliválasztó Sulifórum elnevezésű programot, ahol diákok segítenek diákoknak a pályaválasztásban. Az eseményt sajtótájékoztató nyitja meg.

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában 30 általános iskola működik. Az idei évben közel 1300 tanuló fejezi be a nyolcadik osztályt,  és hoz döntést középiskolai továbbtanulásáról.

Kiemelt célunk, hogy minden egyes tanuló a képességeinek és érdeklődésének megfelelő középfokú intézményben tanuljon tovább, amely megalapozza, elősegíti élethivatásának megtalálását.

Számunkra fontos küldetés, hogy minden diák érezze, Egyéniség, és mint minden egyéniség más, másban ügyes és eltérő az érdeklődése. Ezért lényeges, hogy legyen kínálat, amelyből kedvére választhat.

 

Annak érdekében, hogy minden nyolcadikos diák megtalálhassa a számára megfelelő intézményt, a Debreceni Tankerületi Központ komplex pályaorientációt segítő pályaválasztási programot hozott létre, melynek keretében többféle és sokrétű segítséget nyújt a diákoknak, valamint szüleiknek.

A Debreceni Tankerületi Központ és a fenntartásában működő intézmények feladata, hogy megmutassa és felsorakoztassa azt a lehetőségpalettát, amelyből a diákok választani tudnak. Ennek érdekében a komplex pályaválasztást segítő pályaorientációs programunk strukturáltan, időben ütemezetten, összehangoltan, a célcsoport számára áttekinthető módon jeleníti meg azokat az eseményeket, fórumokat és egyéb lehetőségeket, ahol aktuális információkhoz juthatnak az érintettek. Akár szakemberek segítségét is igénybe vehetik, megalapozott döntésük meghozatalához.

 

Komplex Pályaválasztási Programunk kidolgozásával az a célunk, hogy a továbbtanulni szándékozó diákok, szüleik, az érintett pedagógusok és igazgatók átfogó képet kapjanak a Debrecen Megyei Jogú Város területén működő, különböző fenntartású középiskolák aktuális képzési kínálatáról.

A Debreceni Tankerületi Központnak rendszeres az együttműködése a városban lévő más fenntartás alatt működő - egyházi, alapítványi, egyetemi - intézményekkel. Lehetőséget biztosítunk tanulóink számára, hogy az említett intézmények által kínált képzési formákat megismerve, minél nagyobb körű tájékozottságra tegyenek szert a megfelelő továbbtanulási irány, illetve pályaválasztás érdekében.

 

Több évre visszanyúló tapasztalataink alapján elmondható, hogy a nyolcadikosaink nagyrésze intézményhálózatunkban marad, mert távolabbi célként a felsőoktatás követelményeire kívánnak felkészülni, a 4, 5 vagy 6 éves gimnáziumi képzésünket választva.

Az itt elsajátított tudás és képzettség biztos belépőt nyújt a felsőoktatás rendszerébe, utat és lehetőséget kínál a diploma megszerzéséhez, és ami a legfontosabb a mindennapi életben való helytállásra ad értékes útravalót diákjaink számára.

 

Gyönyörű városunk, Debrecen sokszínű lehetőségei mellett iskolaváros, így a középiskola után is széleskörben teszi lehetővé a megszerzett tudás felsőfokú intézményekben való kibontakoztatását.

 

A diákok mellett a szülőkre is igyekszünk figyelmet fordítani, segíteni őket abban, hogy kellő információk birtokában támogathassák gyermekeiket e fontos döntés meghozatalában.

Valamennyi középfokú intézményünk a saját honlapján keresztül részletesen bemutatja a saját intézményét és a személyes kommunikációra lehetőséget adó eseményeket.

Emellett idén is tájékoztató levelet küldünk a szülők részére.

 

A pályaorientáció keretében több éves hagyományunknak megfelelően megrendezésre kerül a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban a Suliválasztó SuliFórum elnevezésű iskolaválasztó program. A program keretében minden érdeklődő diák, szülő átfogó és hiteles képet kaphat a Debreceni Tankerületi Központ, valamint – idén első alkalommal – a Debreceni Szakképzési Centrum által fenntartott középiskolákról.

A DSZC standjánál a tanulók mélyebb betekintést szerezhetnek a technikumi, szakképző iskolai és szakiskolai képzésekről, míg a Debreceni Tankerületi Központ középfokú intézményeiről az érdeklődők az ott tanuló diákoktól interaktív és közvetlen módon szerezhetnek hiteles információt azokkal a szakokkal kapcsolatban ahol ők jelenleg folytatják tanulmányaikat és bontakoztathatják ki egyéniségüket.

 

A nyolc középiskolánk mindegyike október 25. és 26-án 09:00-től 18:00-ig egy-egy standon lesz elérhető a Fórumban. 

  • Debreceni Ady Endre Gimnázium
  • Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
  • Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
  • Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum
  • Tóth Árpád Gimnázium
  • Hajdú -Bihar Vármegyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
  • Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
  • Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

A tavalyihoz hasonlóan a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai idén is egy plusz standon lesznek jelen a Fórumban a bemutatkozó intézmények standjai mellett, ahol szintén a pályaválasztásban és az „útkeresésben” igyekeznek segítséget nyújtani az érdeklődők számára.

 

Ha a pályaválasztással kapcsolatban még nincs konkrét elképzelésük a diákoknak és a szülőknek, a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei képességvizsgálaton alapuló pályaválasztási tanácsadás keretében segítik a döntést előzetes bejelentkezés alapján.

 

A Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapján 2023. október 30. után elérhető a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó Hajdú-Bihar Vármegyei Továbbtanulási és Pályaválasztási Tájékoztató középiskolába készülők részére. A tájékoztatóban fenntartótól függetlenül megtalálhatóak a Hajdú-Bihar Vármegyében működő középiskolák képzési kínálatai, felvételi követelményei. 

 

A Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott középfokú intézmények nyílt napjait a következő táblázat tartalmazza:

Intézmény neve:

Időpont:

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

2023. november 7-8.

Debreceni Ady Endre Gimnázium

2023. november 13.

Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum

2023. november 8-10.

Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

2023. október 4-től minden szerda

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola

2023. november 22.
2024. január 31.

Hajdú-Bihar Vármegyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium

2023. december 12.

Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

2023. november 13.
2023. november 14.

Tóth Árpád Gimnázium

2023. november 15.
2023. november 16.

 

Tájékoztató a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott középiskolákról

 

A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő 4 gimnázium, és 4 összetett intézmény (gimnázium, szakgimnázium, művészeti szakgimnázium) képzése várja a diákokat. 4 intézményben szakképzésre is jelentkezhetnek az érettségivel rendelkező tanulók. A középfokú intézményeinkben magas színvonalú képzés zajlik és mindegyikben gazdag diákélet színesíti a hétköznapokat. 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fontosnak tartja a műszaki, informatikai és természettudományos képzést, valamint nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek, elsősorban német és angol nyelvet jól beszélő munkaerő képzésére.  2017-ben indult magyar-német kéttannyelvű képzés a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban. 2019-ben a Tóth Árpád Gimnázium 6 évfolyamos természettudományos képzést indított, valamint a 2023/2024-es tanévtől 6 évfolyamos angol-informatika szakra is jelentkezhetnek a pályaválasztás előtt álló diákok. Emellett folytatódik a vak és látássérült gyermekek gimnáziumi képzése a Hajdú-Bihar Vármegyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégiumban országos beiskolázással. Az érettségivel rendelkező látássérült tanulók számára közművelődési munkatárs szakgimnáziumi képzést indítunk.

A tehetséges, ám hátrányos helyzetű tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Program nyújt kiemelt támogatást, hangsúlyt fektetve a tehetséggondozásra, tehetségfejlesztésre sokoldalú differenciált fejlesztéssel, amely a Tóth Árpád Gimnáziumban, illetve a Gulyás Pál Kollégiumban valósul meg.

Az idegen nyelvet magas szinten tanulni kívánók 5 évfolyamos nyelvi előkészítős, kéttannyelvű, illetve 4 évfolyamos formában emelt szintű képzésbe kapcsolódhatnak be. Ennek keretein belül speciális óraterv alapján folyik az oktató-nevelő munka, ami lehetőséget teremt a komplex C1-es nyelvvizsga megszerzésére.

A 4 évfolyamos természettudományos képzéseink kísérlet és gyakorlat orientált oktatással a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban, a Tóth Árpád Gimnáziumban és Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban várják a továbbtanulni szándékozókat.

Humán képzésekre a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba, a Debreceni Ady Endre Gimnáziumba, a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba, valamint a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumba jelentkezhetnek a diákok.

A művészet valamely ágában tehetséges fiatalok képzését három művészeti szakgimnáziumunk végzi, sokszínűségükkel hiánypótlók a régióban. A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola a zene, a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum a tánc-, és mozgásművészet, valamint a képző- és iparművészet, a Kós Károly Művészeti és Szakgimnázium, Technikum és Kollégium pedig a képző- és iparművészet területén. Ezekbe az intézményekbe jelentkező gyerekek a képességeiket magasabb szinten tudják kibontakoztatni a jól felszerelt iskolai műtermekben.

A Debreceni Ady Endre Gimnázium emelt szintű művészeti (dráma és színház) képzése a színművészet iránt érdeklődő diákok számára ajánlott, ahol a személyiség, kreativitás, tehetség és kapcsolatteremtő képességeik dinamikusan fejlődhetnek. A képzés keretében hiteles és neves színésztanároktól sajátíthatják el a tudást a tanulók.

A hatosztályos képzéseink a korán megnyilvánuló tehetségeink számára nyújtanak továbbtanulási lehetőséget a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, a Debreceni Ady Endre Gimnázium, a Tóth Árpád Gimnázium osztályaiban, illetve a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum tehetséggondozó osztályában.

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium a nyelvi képzésen túl a sport terén is kiemelkedő eredményt nyújtó diákok jelentkezését várja.

Annak érdekében, hogy a végzős általános iskolai tanulók döntését megkönnyítsük, egy komplex pályaválasztást segítő, pályaorientációs programot valósítunk meg.

A pályaválasztással kapcsolatos döntés családi szinten történik. A tanuló érdeklődése, erőssége lehet a döntés meghozatalának alapja. Amennyiben a gyermek érdeklődése szerteágazó, vagy a család tanácstalan a továbbtanulást illetően, akkor a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat képességvizsgálaton alapuló pályaválasztási tanácsadással segíti a döntést. Előzetes bejelentkezést követően minden érdeklődőt szeretettel várnak az intézmény szakemberei.

A Debreceni Tankerület Központ és fenntartott köznevelési intézményei igyekeznek széles körű tájékoztatást és segítséget nyújtani a családok számára.