Lezárult a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek, fejlődésének elősegítését és továbbtanulási esélyeinek növelését célul kitűző pályázat a Pápai Tankerületi Központ iskoláiban.

   

INFORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS TANULÁSI LEHETŐSÉGEK KIALAKÍTÁSA A PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLÁIBAN 2021.09.15.

Lezárult az EFOP-3.3.7-17-2017-00004 azonosítószámú, „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása Somlóvásárhelyen” című projekt, amelynek legfőbb célja volt a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése és továbbtanulási esélyeinek növelése. A projekt megvalósításában a Somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskola, a Csöglei Általános Iskola és együttműködő partnerként a Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola vett részt. Közösségfejlesztő programokat, közös játékokat, vetélkedőket szerveztünk a gyerekeknek. Emellett az intézményekben dolgozó pedagógusokat is segítettük, hogy szakmailag fejlődhessenek. Mindez szervesen kapcsolódott az iskolák mindennapi nevelő-oktató munkájához. A diákok kézműves tanfolyamokon ismerkedhettek meg a hagyományőrző mesterségekkel, lehetőségük nyílt kreativitásuk kibontakoztatására, ezzel koncentrációs és problémamegoldó képességük fejlesztésére. Tematikus szakkörökön (újságíró tanonc, amatőr rádiós, szövegelünk szakkör) a diákok szövegértése, szövegalkotó, illetve olvasási képessége fejlődött, szókincsük bővült. A programok átfogó képet adtak a munka világáról, olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítottak, amelyek révén a diákok kipróbálhatták képességeiket, elmélyülhettek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. Fejlődtek bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódok is. A projektben egy gyógy- és fűszernövénykertet, másnéven „Ökokertet” is építettünk. Ennek segítségével a diákok kézzelfogható, gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek, hogyan teremthetnek közösen valami értékeset, azt hogyan gondozzák és hogyan védjék meg. Ehhez kapcsolódva a diákok három-három alkalommal vettek részt levendulafesztiválon, illetve iskolakert konferencián. A foglalkozások során megismerkedhettek a levendula termesztésével és feldolgozásával kapcsolatos praktikákkal. A jövő szempontjából elengedhetetlen, egyfajta gazdálkodási életmodellt kaptak a kezükbe, ami a pályaválasztásukra is hatással bíró foglalkozási lehetőség is volt egyben. A fejlesztés eredményeként a projekt három éve alatt 283 fő tanuló kötetlenebb, kisebb csoportokban dolgozhatott, hozzájárulva ezzel a diákok motiválásához. Az élménydús programok során a non formális tanulási lehetőségek a kötött tanórai kereteken túlmutatva támogatták a nyitott, kreatív légkör kialakítását. A projekt lehetőséget nyújtott továbbá a tanulók szociokulturális helyzetéből adódó hátrányainak ellensúlyozására, illetve a pályaválasztó diákok esetében a továbbtanuláshoz is jelentős segítséget nyújthatott.