A NYÍREGYHÁZI TANKERÜLETI KÖZPONT FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ A NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A „Napkori Jósika Miklós Általános Iskolában a hátránykompenzáció, és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése” érdekében nagymértékű infrastrukturális fejlesztés zajlik, amelynek kivitelezéséhez a Széchenyi 2020 programon belül az Európai Unió 639 508 320 Ft összegű támogatást biztosít.

Az EFOP-4.1.2-17-2017-00088 azonosítóval rendelkező projektnek köszönhetően az állami fenntartású köznevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként biztosítják a hátránykompenzációt szolgáló pedagógiai infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételek megteremtését. A pályázatnak köszönhetően az intézmény tetőterében 5 db fejlesztő szobát alakítunk ki, illetve azok akadálymentesítéséhez kapcsolódóan a liftet is kiépítjük. A hátránykompenzáció biztosítását szolgáló fejlesztő szobákat bútorokkal látjuk el és az alapfokú művészoktatáshoz szükséges eszközöket szerzünk be.

Kialakítjuk az intézmény önálló alapfokú művészet oktatásához szükséges infrastruktúrát és biztosítjuk a hozzá kapcsolódó tárgyi és személyi feltételeket is. Az intézményben megfelelő számú, méretű korszerűen felszerelt fejlesztő termeket tervezünk, valamint az intézményben közösségi tereket alakítunk ki és újítunk fel.

A mindennapos testnevelés kedvezőbb feltételeinek megteremtése érdekében eszközöket szerzünk be és felújítjuk a tornatermet. Emellett egy új, 110-150 fő befogadására képes, a tornateremmel közvetlen összeköttetésben lévő fedett sportpályát is kialakítunk, a mellette lévő 2 mozgásfejlesztő szobával, hozzá kapcsolódó öltözőkkel, vizesblokkal együtt.

A beruházás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

További információ kérhető:

Gönczi Szilvia projekt menedzser

Elérhetőség 06 42 795 312