Lezárult az EFOP-4.1.12-22-2023-00012 azonosítószámú „Villamos hálózat felújítása a Pápai Tankerületi Központ intézményeiben” című projekt, melynek célja az iskolák elektromos hálózatának rekonstrukciója volt. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének eredményeként minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók a 237,67 milliós Európai Uniós 100 %-ban vissza nem térítendő támogatási forrásból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően. A kedvezményezett Pápai Tankerületi Központ hat fenntartása alatt működő intézmény vonatkozásában nyújtotta be, illetve nyerte el a kivitelezés megvalósítására a támogatást.

Az iskolák megnövekedett digitális eszközigénye, illetve használata előre nem látható kihívást jelentett az elektromos hálózatok megbízható működésére nézve. A fogyasztás jelentős részét az elmúlt évtizedekben csupán a világítás biztosítására szolgáló lámpák és fűtési rendszer alkották, maximum az írásvetítők használata növelte meg minimálisan a terhelést. Mára a megnövekedett darabszámú IKT eszköz használata okozta fogyasztás miatt az iskoláknak helyt adó épületek egy része esetében szükségessé vált az elektromos hálózat felújítása, a régi hálózatok bizonyos elemeinek eltávolítása, illetve az elektromos hálózat újratervezése a felmerült igényeknek megfelelően. Az EFOP-4.1.12-22 kódszámú felhívásra benyújtott pályázattal elnyert Európai Uniós támogatás segítségével a Pápai Tankerületi Központ hat intézményében sikerült az energetikai fejlesztést megvalósítani:

Ø  Csóthi Géza Általános Iskola

Ø  Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI

Ø  Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Ø  Pápateszéri Általános Iskola

Ø  Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI

Ø  Ihász Gábor Általános Iskola

A beruházásnak köszönhetően az iskolaépületek teljes villamos hálózata megújult. Az érintett helyiségekben a régi rendszer visszabontását követően új, falon kívüli villamosrendszer került kiépítésre. Az alig négy hónapos projektmegvalósítási időszak alatt a kivitelezés mind a hat helyszínen határidőre befejeződött, illetve a köznevelési intézmény részére átadásra került.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult fejlesztés eredményeként a hat intézményben összesen több, mint 1200 fő diák és pedagógus élvezheti a jövőben a tanulás és tanítás körülményeinek korszerűsítését, mely magában foglalja a minőségi munkavégzés lehetőségét.