A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alapján indította útjára 2019-ben a Kormány a Lázár Ervin Programot, mely a 2022/2023. tanévben indulhatott újra.

A Kormány a fenti határozat alapján a program céljaként tűzte ki, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolás diák részére évente egy alkalommal ingyenesen biztosít az állam lehetőséget színházi, tánc- és cirkuszi előadások megtekintésére. Megteremtve ezzel azt a lehetőséget, hogy a diákok találkozhassanak a magyar kultúrával, annak múltjával és jelenével, megismerkedjenek a magyar értékekkel, tovább vigyék és megőrizzék azokat.

Fenti célok megvalósítására a Pápai Tankerületi Központ működési körzetéhez tartozó állami és nem állami fenntartású köznevelési intézmények diákjai, összesen 7.530 fővel és 681 fő kísérővel vehettek részt színházi, zeneművészeti, illetve cirkuszművészeti előadásokon.

Az alsó tagozatos diákok A csillagszemű juhász című magyar népmese feldolgozását tekinthették meg bábszínházi előadás keretében. A kisdiákok a tanórai kereteken kívül, játszva, szórakozva fejleszthették kulturális kompetenciáikat, hiszen az előadás az élmények, érzések és gondolatok kreatív, báb műfaji eszközökkel történő kifejezések fontosságát mutatta meg. A színmű szóhasználata, irodalmi szövege az anyanyelvi kommunikációt erősíthette a tanulókban, illetve maga a történet az igazságérzet kibontakoztatására, önálló gondolkodásra késztette őket. A bábok által a mesebeli szereplők megjelenítése, a színpadi látvány lenyűgözték a gyermekeket. Az egymással eltöltött idő, a közös élmény, az önfeledt kacagás, illetve a mesében való elmélyülés mind-mind a lelki épülésüket szolgálhatta.

Az ötödik, hatodik és hetedik évfolyamos tanulók filharmónia előadás keretében, illetve színházi előadás megtekintésével vettek részt az idei Lázár Ervin Program megvalósításában. A magyar zene című összeállítással színes képet kaphattak a különböző korok magyar zenéiből, ezzel egyidejűleg rézfúvós hangszerbemutatón is részt vehettek. A Népek zenéje című összeállítás feltárta a világ sokszínűségét a különböző népek zenéjének bemutatásán keresztül. A Kövek című előadás – mely egy megtörtént esetet dolgoz fel –, a tanulói kompetenciák közül különösen a képzelőerőt fejlesztette, továbbá a tényekre alapozott ítéletalkotást és annak felismerését, hogy az ítéletalkotás alapja csak a jelenségek sokoldalú számbavétele, a nézőpontok ütköztetése lehet.

A nyolcadik évfolyamos tanulókat a Fővárosi Nagycirkusz új előadása A sztyeppe illata ejthette rabul az idei esztendőben a „varázsjurtában”. A produkcióban a közép-ázsiai népek gazdag kulturális örökségét mutatták be, magyar kapcsolódásokat keresve, megelevenítve a természet ősi elemeihez visszanyúló csodálatos mesevilágot. A vadregényes keleti sztyeppék mondákkal, történelmi hagyományokkal átitatott, egzotikus világba kalauzolták a gyermekeket a cirkuszművészet segítségével. Az autentikus zenére vágtázó lovak, hajlékony és félelmet nem ismerő artisták és megannyi csoda várta az előadáson a tanulókat. Emellett a 8. évfolyamosok közül 4 intézményünk 82 tanulója a Radnóti Színház Ikrek hava című előadásán vett részt.

A Lázár Ervin Program a 2022/2023-as tanévben is lehetővé tette az összes Pápai Tankerületi Központ illetékességi területéhez tartozó általános iskolás tanuló számára, hogy a megtekintett előadások megalapozzák a kultúrafogyasztóvá történő nevelést, illetve a tanórai kereteken túlmutató információátadást.