EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt

2022. április 07-én Prof. Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere által bejelentett EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projektben 180, az országban működő állami fenntartású köznevelési intézményben fog a Klebelsberg Központ Okostantermeket kialakítani.

 A projekt célja, hogy a jövő generációja számára a legmodernebb infokommunikációs eszközök és módszertanok felhasználásával olyan kollaborációs tantermek kerüljenek létrehozásra, amelyek elősegítik a Projektben érintett településeken lévő intézményekben tanulók esélyegyenlőségét, annak érdekében, hogy a jövőben szükséges kompetenciákat már az alapfokú oktatásban megszerezzék.

 A Balassagyarmati Tankerületi Központ területén az alábbi intézményeket fogja érinteni ez a fejlesztés, amely keretében a tantermek teljesen átalakulnak:

Dejtári Mikszáth Kálmán Általános Iskola

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola

Ráday Gedeon Általános Iskola

Hesz Mihály Általános Iskola

Szügyi Madách Imre Általános Iskola

 A fejlesztés:

- teljeskörű építészeti, gépészeti (falazat, nyílászárók, padozat, villamoshálózat, világítás korszerűsítése) felújítást;

- a tanterem teljes bútorzat (mobil bútorok az együttműködés támogatására) cseréjét;

- a tantermek korszerű technologiájú digitális eszközökkel történő felszerelését;

  • laptopokkal és azok feltöltését is biztosító tároló szerkényekkel, 
  • a tananyagok élvezetesebb megjelenését lehetővé tevő vizuális eszközökkel, illetve 
  • tárgyalkotó és formázó eszközökkel (3D nyomtatók, Leaser vágó és tradicionális tárgyalkotás eszközei), valamint

- a digitális pedagógiához kapcsolódó a tanulók nevelését-oktatását támogató egyéb taneszközök beszerzését;

- és a kollaborációs tevékenységhez szükséges egyéb eszköz rendszerek biztosítását 

is magában foglalja.

A projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre, amely során 6,994 milliárd forint európai uniós forrást használunk fel. A projekt kivitelezése során a köznevelési feladat ellátása folyamatosan biztosított lesz az intézményekben.