Lezárult a Székesfehérvári Tankerületi Központ megvalósításában a bentlakásos és napközis tanulási alkalmak újszerű és kísérleti megszervezésén alapuló projekt.
Az EFOP-3.3.5-17-2017-00036 azonosítószámú "Korszerű Pedagógiai Módszerek Alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program Kísérleti megvalósítása" című projekt a Széchenyi 2020 program 60.600.000 forintos támogatással valósult meg.

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00036 azonosítószámú "Korszerű Pedagógiai Módszerek Alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program Kísérleti megvalósítása" című projekt a Széchenyi 2020 program 60.600.000 forintos támogatással valósult meg.

A projektben a Székesfehérvári Tankerületi Központ 4 székesfehérvári általános iskolája vett részt.

A megvalósítás időszaka: 2018.04.13.-2019.10.12

A projekt célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálása volt.

Megvalósításában négy általános iskola - Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola, Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola,Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola,Székesfehérvári István Király Általános Iskola vett részt. A tanulók jelentkezése önkéntes alapon történt. Az intézmények maguk választották ki a felhívás 11 témaköréből a nekik tetszőt. A projektben 6 különböző témakört dolgoztak fel a diákok. 2018 és 2019. június 3. és 4. hetében összesen 51 kísérleti napközis, illetve 7 kísérleti bentlakásos csoportban valósultak meg a különböző tematikus programok, amelyekben összesen 1200 tanuló, 110 pedagógus, animátorok, önkéntes munkatársak és középiskolás segítők vettek részt.

Az új, kidolgozott módszertanok beépülnek az intézmény pedagógiai program és/vagy helyi tantervébe, ezzel új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési munkája során.