Lezárult Székesfehérvári Tankerületi Központ megvalósításában a bentlakásos és napközis tanulási alkalmak újszerű és kísérleti megszervezésén alapuló projekt
Az EFOP-3.3.5-17-2017-00014 azonosítószámú "Iskolai közösségi Programok megvalósítása" című projekt a Széchenyi 2020 programban 149.980.000 forintos támogatással valósult meg.

Lezárult Székesfehérvári Tankerületi Központ megvalósításában a bentlakásos és napközis tanulási alkalmak újszerű és kísérleti megszervezésén alapuló projekt


Az EFOP-3.3.5-17-2017-00014 azonosítószámú "Iskolai közösségi Programok megvalósítása" című projekt a Széchenyi 2020 programban 149.980.000 forintos támogatással valósult meg.

A projekt megvalósításában a Székesfehérvári Tankerületi Központ 3 konzorciumi partnerével - Dunaújvárosi Tankerületi Központ, Lovasberényi Református Egyházközség, Tabajdi Református Egyházközség - vett részt. A megvalósítás időszaka:2018.04.13.-2019.10.12.

A projekt célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálása volt.

A projekt megvalósításában 2018-ban 15, 2019-ben 17 általános iskola vett részt. A tanulók önkéntes alapon jelentkezhettek a programra.

Az intézmények maguk választották ki a felhívás 11 témaköréből a nekik tetszőt. A  projektben 8 különböző téma feldolgozására került sor. 2018. június 3. és 4. hetében összesen 40 kísérleti napközis és 9 kísérleti bentlakásos csoportban, 2019. június 3. és 4. hetében összesen 79 kísérleti napközis és 6 kísérleti bentlakásos csoportban valósultak meg a különböző tematikus programok, amelyekben összesen 3045 tanuló, 290 pedagógus, 16 animátor, 42 önkéntes munkatárs és 110 középiskolás segítő vett részt.

Az új, kidolgozott módszertanok beépülnek az intézmények pedagógiai program és/vagy helyi tantervébe, ezzel új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmények oktatási-nevelési munkája során.