ROBOTLEGO Pilot Program a leghátrányosabb helyzetű kistelepülésen – Porcsalma

A Porcsalmai Kiss Áron Általános Iskolában a 2017/2018-as tanévtől bevezetésre került Hegedűs Zsuzsa Miniszterelnöki Főtanácsadó Asszony kezdeményezésére és támogatásával a LEGO Pilot Program, melynek célja a tanulók és a fiatal közmunkások digitális kompetenciáinak fejlesztése. Az elmúlt két tanév folyamán a Mátészalkai Tankerület Iskoláinak (15 iskola) bemutató foglalkozásokat tartottunk a Tankerület által beszerzett eszközökkel:

-          - LEGO WeDo robot

-          - LEGO Mindstorms EV3 robot

A hospitálások keretében a pedagógusok megismerkedhettek a fent említett eszközök tanórai és szakköri alkalmazásával, a tanítási-tanulási folyamatba történő beépítésével. Pedagógusaink a Nyíregyházi Egyetemen ehhez kapcsolódó továbbképzéseken vettek részt.  

Intézményünk és tanulói 2019. február 4-én további digitális eszközöket kaptak:

-          1-3. évfolyam tanulói tablet,

-          LEGO Robot szakkörösök laptop,

-          Intézményi szinten humanoid robot, drón, 3D nyomtató.

Örömmel vettük a lehetőséget, hiszen pedagógusaink a program segítségével fejlesztik diákjaink  problémamegoldó képességét, logikus gondolkodását, szókincsét, kreativitását.
Az élményalapú oktatás hozzájárul az ismeretek könnyebb elsajátításához.


                                                                                      Balogh Attila

                                                                                   intézményvezető