A Napkori Jósika Miklós Általános Iskolában a hátránykompenzáció, és a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése érdekében nagy volumenű infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amelynek kivitelezéséhez a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió 639 508 320 Ft összegű támogatást biztosít. A projekt eredményeként megvalósul az intézményben az oktatás a megfelelő körülményeinek biztosítása, illetve a kedvező tanulási környezet megteremtése, amely minden egyes gyermek/ fiatal személyes, szakmai, társadalmi boldogulásának, életminőségének záloga.

Az EFOP-4.1.2-17-2017-00088 azonosítóval rendelkező projekt keretében egy olyan intézményi fejlesztés valósul meg, amelynek köszönhetően az állami fenntartású köznevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként biztosítják a hátránykompenzációt szolgáló pedagógiai infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételek megteremtését. Az EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázat keretében az intézmény tetőterében 5 db fejlesztő szoba kerül kialakításra, illetve azok akadálymentesítéséhez kapcsolódóan lift is kiépítésre kerül, illetve a hátránykompenzáció biztosítását szolgáló fejlesztő szobák bútorzattal történő ellátása, illetve az alapfokú művészoktatás feltételeinek megteremtéséhez szükséges eszközök beszerzése is megvalósul. 

Kialakításra kerül az intézmény önálló alapfokú művészet oktatási funkciójához szükséges infrastruktúra, a hozzá kapcsolódó tárgyi és személyi feltételek biztosítása mellett. Az intézményben megfelelő számú, méretű korszerűen felszerelt fejlesztő terem, valamint közösségi tér kialakítása, felújítása is megvalósul.

Megvalósulnak továbbá a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei, és a megfelelő eszközellátottság is, melynek keretében a sportpálya bővítésre, a tornaterem pedig felújításra kerül. Emellett egy új, 110-150 fő befogadására képes, a tornateremmel közvetlen összeköttetésben lévő fedett sportpályát is kialakítunk, a mellette lévő 2 mozgásfejlesztő szobával, hozzá kapcsolódó öltözőkkel, vizesblokkal együtt.

A beruházás 2020.02.29-ig, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg.