A Debreceni Tankerületi Központ pedagógusnapi ünnepségén kiváló pedagógusok kaptak elismerést. A díjakat Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató és Ötvös Éva gazdasági vezető adta át. Komolay Szabolcs Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere elismeréssel szólt a pedagógusok munkájáról, köszöntőjében elmondta, hogy nemzedékek jövője múlik azon, hogy a pedagógus hogyan végzi a munkáját, milyen értékeket közvetít a diákok felé, és milyen tudást ad át a számukra.

A Debreceni Tankerületi Központ pedagógusnapi ünnepségén kiváló pedagógusok kaptak elismerést. A díjakat Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató és Ötvös Éva gazdasági vezető adta át. Komolay Szabolcs Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere elismeréssel szólt a pedagógusok munkájáról, köszöntőjében elmondta, hogy nemzedékek jövője múlik azon, hogy a pedagógus hogyan végzi a munkáját, milyen értékeket közvetít a diákok felé, és milyen tudást ad át a számukra.

 

 

A Debreceni Tankerületi Központ 2017-ben díjat alapított a fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok elismerésére, akik több éven át kiemelkedő eredménnyel nevelték – oktatták a tanulókat, és akiknek erkölcsi, emberi magatartása példaként állítható az ifjúság elé, továbbá olyan közéleti személyiség munkájának elismerésére, aki a köznevelés érdekében végzett tevékenységével sokat tett a tanulókért. Az idei évben 27 felterjesztés érkezett a tankerülethez.

 

A 2018-2019-es tanévben a Debreceni Tankerületi Központ Nemzedékek Jövőjéért Díj elismerésben részesült:

Juhászné Vadász Emese, tanító

Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Iskolai tehetséggondozó munkája kiemelkedő jelentőségű. Kollégáival kidolgozta az Vénkerti Általános Iskola és AMI-ban folyó tehetséggondozás tantervi, szervezeti keretét, azokat a speciális pedagógiai módszereket, tevékenységeket, amelyek komplex módon szolgálják a tehetséges, kiemelten tehetséges tanulók keresésének, azonosításának, komplex fejlesztésének célját.
Részt vett „A debreceni példa” című tehetséggondozó program anyanyelv és irodalom modul kidolgozásában, a tehetséges tanulók beválogatásában.

Az olvasóvá nevelés terén kiemelkedő munkát végzett: az Apáczai Kiadó gondozásában jelentek meg munkái: az Olvasónapló az 1-2. évfolyam számára; Olvasónapló a 3. évfolyam számára; Olvasónapló a 4. évfolyam számára.

 

 

Lukácsné Biró Eszter, vizuális és környezetkultúra szakos pedagógus

Tóth Árpád Gimnázium

 

Nevéhez fűződik a Tóth Árpád Gimnázium humán tagozatán a művészettörténet tantárgy bevezetése és meghonosítása. Kidolgozta annak helyi tantervét, és 1992 óta nagy lelkesedéssel tanítja a vizuális kultúra mellett a művészettörténetet is. Több tanítványa azóta végzett művészettörténész, rajztanár, illetve grafikus. Szakmai sikereit tanítványainak OKTV-s, hazai, továbbá nemzetközi versenyeredményei is tükrözik. 2013-ban beválasztották a Művészettörténet OKTV országos vizsgabizottságába, melynek azóta is tagja. Művésztanárként sok-sok kiállításában gyönyörködhettek Debrecen város művészetkedvelő polgárai is.

 

Csóka Pálma, gyógypedagógus, intézményvezető-helyettes

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

 

A hallássérülteket nevelő intézményben gyermekfelügyelő, nevelőtanár, gyógypedagógus munkakörben, huszonöt éve intézményvezető-helyettesként dolgozik.. Tevékenysége során folyamatosan magas szintű szakmai felkészültséggel, töretlen elhivatottsággal végezte munkáját. Jelentős szerepet játszott a logopédiai általános iskola létrehozásában.
A hallássérültek több generációját nevelte-oktatta az évtizedek során.
Úttörő munkát végzett a hallássérültek informatikai oktatásának megalapozásában az 1980-as évek elejétől kezdve.

 

Fotók: Miskolczi János