Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a tankerületi tanácsok létrehozását a tankerületi központokban.

A tankerületi tanács a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testület, amelynek célja

a)       a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek, célok összehangolása a tankerületi központ fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal;
b)      a hosszú távú, átfogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a tankerületi központ illetékességi területén;
c)       a fenntartói stratégiai döntések megalapozása.

 

A Pápai Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa 2018. október 18-án alakult meg.

Állandó tagjai:

·         Egyházi Andrea tankerületi igazgató,

·         Dukay István a Kertai Általános Iskola intézményvezetője, a Klebelsberg Központ,

·         Venczel Csaba a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola intézményvezetője, a Nemzeti Pedagógus Kar,

·         Dr. Áldozó Tamás, Pápa Város Polgármestere és

·         Papp Tamás, Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésnek tagja,

az országos önkormányzati szövetségek,

·         Gőgösné Bakos Adél a pápai Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezető-helyettese, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége,

·         György Zoltánné a Nagycsaládosok Országos Egyesülete,

·         Nagy Zsuzsanna a Pápai Tankerületi Központ Diákönkormányzati Tanácsának

delegáltja.

A tagok megbízása 5 évre szól.

A Rendelet 2/C § (4) bekezdése alapján a Pápai Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsa állandó munkacsoportja az antiszegregációs munkacsoport, mely 2018. november 6-án megalakult.