A Kalocsai Szent István Gimnázium büféjének üzemeltetése.

A Bajai Tankerületi Központ a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai alapján

                             egyfordulós nyilvános pályázat

útján kívánja bérbe adni az általa működtetett a Kalocsai Szent István Gimnázium épületében üzemelő iskolai büfét.

A Pályázati felhívás a KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK menüből tölthető le.