Infrastrukturális fejlesztések az Egri Tankerületi Központ intézményeiben

Az Egri Tankerületi Központ több mint 2 tucat pályázatot nyújtott be - jellemzően ún. EFOP-os konstrukciók. A megpályázott összeg több mint 4 milliárd forint.

Az Egri Tankerületi Központ (a továbbiakban: ETK) összesen 11 elnyert infrastrukturális pályázatot tudhat magáénak, az elnyert bruttó támogatás összege 2 és félmilliárd forint.

 

A megnyert pályázatok közül 4 az EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében elnyert – összesen közel 1,8 milliárd forint -  támogatás.

A támogatásnak köszönhetően több mint 850.000.000 Forintból újulhat meg a Kompolt-Nagyúti Általános Iskola, ahol többek között szaktantermeket, csoportszobákat, logopédiai fejlesztő szobát alakítanak ki, valamint energetikai korszerűsítés is várható. A konstrukcióban nyertes további intézmények: Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola, Poroszlói Vass Lajos Általános Iskola valamint a Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

 

További 7 nyertes pályázattal büszkélkedhetnek az ETK Intézményei az EFOP-4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése keretében. Az így elnyert bruttó támogatás összege: közel 750 millió forint.

A legnagyobb összegű támogatásban az Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola részesül, több mint 120.000.000 Ft ráfordítással tantermek kerülnek felújításra, külső nyílászárók cseréje valamint a tornaterem különálló fűtésének korszerűsítése és hőszigetelés is várható. Kiemelendő még a Tarnamérai Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, ahol a majd 90.000.000 Ft értékű beruházás során meg fog történni a homlokzati nyílászáróknak, a sportpadlónak valamint a tetőhéjazatnak a cseréje, kialakításra kerülnek a tornatermi mosdók, illetve tanteremnek és egyúttal folyosónak is meg fog újulni a padlóburkolata.

A pályázatban nyertes további iskoláink: Egri Balassi Bálint Általános Iskola, Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola, Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Hevesi József Általános Iskola valamint az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája.