A Klebelsberg Központ RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projektjének köszönhetően a Debreceni Tankerületi Központ intézményeibe is új digitális eszközök érkeztek.

Elsőként, a 9. évfolyamon tanuló diákok és a köznevelési intézmények pedagógusai kaptak notebookokat. A Debreceni Tankerületi Központ 30 köznevelési intézményébe összesen 2 287 notebook jutott, melyből 1 557-et a tanulóknak, 730-at a pedagógusoknak adtunk át.

Sajtónyilvános átadásra 2022. március 23-án a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumban került sor. A Tankerületi Központ nagy hangsúlyt fektet a tanulók elméleti és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, készségszintű elsajátítására, olyan módon, hogy minden diák egyenlő esélyek és feltételek mellett tanulhasson és bontakoztathassa ki tudását. 


Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató tájékoztatójában kiemelte, hogy a XXI. század technológia rohamléptékben fejlődik, ezért a gyermekek boldogulása lehetetlen a digitális kompetenciák elsajátítása nélkül. A tankerület lépést tart ezzel a nagyléptékben haladó fejlődéssel és büszke arra, hogy Magyarország Kormánya és Debrecen városa minden esetben támogatja a tankerületet.


Bízik abban, hogy az elkövetkezendő időszak sokkal jobban teret enged a gyakorlati úton megszerezhető tudásnak, amelyet a digitális kompetenciákban megszerzett tudás és a most átadott eszközök is biztosabbá tesznek.



A notebookokat átadta:

(b)Fekete József, a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum intézményvezetője

(köz) Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója

(j) Dr. Pósán László, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke