Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00275Kedvezményezett: Székesfehérvári Tankerületi Központ

A projekt címe: A Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 44 515 998

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.06.30 

 Azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00275

A projekt bemutatása:

A pályázati kiírás legfőbb célja az állami fenntartású köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

Projektünk rövidtávú, közvetlen célja intézményünk racionális és hatékony működését biztosító, a korszerű nevelési, oktatási környezet megteremtését szolgáló infrastruktúra fejlesztése, valamint a hatékony pedagógiai eszközrendszert, módszertani megújulást támogató eszközbeszerzések végrehajtása, ezáltal fokozva az adott intézmény eredményességét, biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A projekt célja: A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések: 

Tornaterem felújítása: padozat fejújítása 

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje. 

  • Bútorok beszerzése 
  • Projektarányos akadálymentesítés 
  • Akadálymentes mosdó kialakítása a tornateremben; bejárati ajtó akadálymentesítése – ajtócsere 
  • Energetikai korszerűsítés 
  • Nyílászárók cseréje a tornateremben 
  • Iskolaudvar felújítása 
  • Iskolaudvar burkolat felújítása