.

A Bajai Tankerületi Központ a Magyar Falu Program keretében elnyert 48 millió forintos támogatásból felújította az Érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola alsó tagozatos épületét, amelynek révén az érsekcsanádi diákok megújult környezetben kezdhették meg a 2023/24-es tanévet.


A pályázati támogatásnak köszönhetően az épület tetőszerkezete, a vizesblokkok, a közlekedő helyiségek és a tantermek teljeskörűen felújításra kerültek, kialakításra került egy új tanterem, valamint megtörtént az iskola udvarának térkövezése.


A teljes felújítás érdekében a Bajai Tankerületi Központ a pályázati támogatás mellett a saját költségvetésből további 1,6 millió forint értékben tanulói padokat, székeket, valamint bútorokat és tanári asztalokat szerzett be.


A megújult épület 2023. október 5. napján ünnepélyes keretek között került átadásra.


Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, hogy Kormány egyik legfontosabb feladata a kistelepülések fejlesztése. Ennek a munkának az egyik legfontosabb pillére a Magyar Falu Program, amelynek köszönhetően Érsekcsanádon is sok fejlesztés valósult meg. Kiemelte, hogy a Tankerületi Központ megalakulása óta 93 millió forintot fordított az érsekcsanádi iskolára.


Sárosi Magdolna tankerületi igazgató örömét fejezte ki, hogy már a második átadó ünnepséget tarthatták meg az intézményben, amelynek pozitív üzenete, hogy az iskola folyamatosan fejlődik. Elmondta, hogy 2018-ban az EFOP-4.1.3-17 projekt keretében megújulhatott az iskola felső tagozatos épülete, 5 év elteltével a Magyar Falu Program keretében az alsó tagozatos épület felújítása valósulhatott meg. Hozzátette, hogy tankerületi igazgatóként továbbra is célja az iskolák folyamatos fejlesztése, mivel a fenntartó számára legfontosabbak a gyermekek, a pedagógusok és a szülők. Végül köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult az iskola felújításához.


Érsekcsanád Község Polgármestere, Felső Róbert elmondta, hogy az önkormányzat számára kiemelt fontosságúak a közintézmények. A korábbi években sikeres pályázatok révén tudták az épületeket fejleszteni. Kihangsúlyozta a fenntartó, az iskola és az önkormányzat közötti jó együttműködést.


Bálint Márta, az intézmény igazgatója számára örömteli, hogy megvalósulhatott az épület felújítása. Beszédében az épület múltját, jelenét és jövőjét mutatta be, majd zárszóként Reményik Sándor Templom és iskola című verséből idézett:

„Ne hagyjátok a templomot,

A templomot s az iskolát!”


Az intézmény tanulói színes műsorral, versekkel, énekkel készültek az átadó ünnepségre. A felső tagozatos tanulókból álló rézfúvós kvintett előadásában Tielman Susato: Reneszánsz tánc című műve hangzott el.


Az átadó ünnepség zárásaként az iskola bejáratánál szalagátvágásra került sor.