Új eszközök, új készségek a Pápai Tankerületi Központ iskoláiban

Sajtóközlemény

ÚJ ESZKÖZÖK, ÚJ KÉSZSÉGEK A PÁPAI TANKERÜLET ISKOLÁIBAN

 2021.02.02.

 Lezárult az EFOP-3.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú, „Digitális környezet kialakítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben” című projekt, amelynek legfőbb célja az volt, hogy javítsák az iskolák informatikai eszközellátottságát, megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre a minőségi oktatás megvalósításához, elterjedjen a korszerű oktatási tartalmak használata, előtérbe kerüljön a digitális pedagógia alkalmazása, a kompetenciák fejlesztése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása és csökkenjen a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma.

 A pályázat megvalósítása során a készségek fejlesztése, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése, az egész életen át történő tanulás ösztönzése érdekében 36 pilot program megvalósítását támogató esemény zajlott workshop-ok, szakmai napok, nyílt napok formájában, négy intézményben. A résztvevő pedagógusok közül sokan éltek a képzéseken történő részvételi lehetőségekkel, többen három, illetve négy képzést is elvégeztek a rendelkezésre álló lehetőségek közül, így kamatoztatva tudásukat oktató-nevelő munkájuk során. A vállalás három éve alatt közel 1700 tanuló számára vált színvonalasabbá a digitális oktatás, és az intézmények eszközállománya is bővült. 

 A digitális pedagógiai módszertanokat támogató eszköz- és szoftverbeszerzés a projekt költségvetésének csaknem 38 %-át tette ki, biztosítva az egyenlőtlenségek csökkentését. Beszereztünk többek között tableteket, notebook-okat, videokamerákat, interaktív táblákat, nyomtatókat, amelyekkel az iskolák megteremthették a digitális pedagógiai módszerek széles körű alkalmazási lehetőségét napi működésük során.

 A fejlesztés eredményeként a közreműködő intézmények már nem csak az informatikai oktatásában, hanem napi feladataik ellátása során az oktatás minőségének, színvonalának javítására használhatják a digitális technológia által kínált lehetőségeket, így az új eszközök nagy segítséget jelentenek a kulcskompetenciák fejlesztésében.