„Tanulók egyéni fejlesztése, előmenetelének javítása a Pápai Tankerületi Központ közneve-lési intézményeiben”

Sajtóközlemény

Lezárult a „Tanulók egyéni fejlesztése, előmenetelének javítása” projekt 

2021.04.01.

Befejeződött az EFOP-3.11.1-17-2017-00027 azonosítószámú, „Tanulók egyéni fejlesztése, előmenetelének javítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben” című projekt, amelynek legfőbb célja a végzettség nélküli korai iskolaelhagyás visszaszorítása, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, illetve a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása volt.

 

Az  egyéni életutakat is derékba törő korai iskolaelhagyás nemcsak a gyermekek munkaerő-piaci esélyeit rontja, hanem hosszú távon a szociális ellátórendszertől válhatnak függővé, akár egy életen keresztül is. A differenciált fejlesztést többek között a tanuláshoz szükséges alapkompetenciák javításával, a társadalomba történő sikeres beilleszkedéshez szükséges személyiségfejlesztéssel, pozitív jövőkép kialakításával valósítottuk meg, 80 tanuló közreműködésével.

 

A programba nem csak a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett növendéket vonták be az egyéni fejlesztéseken keresztül, hanem a diákok szüleit, nagyszüleit, és az egy háztartásban élő hozzátartozókat is. Az intézmények műhelyfoglalkozásokat, különböző tréningeket, tanulás-módszertani foglalkozást tartottak a megvalósítás ideje alatt. Az úgynevezett „Szülő-suli” programok keretében a családok játékos vetélkedőkön, évente egy alkalommal egészségnapon, illetve különböző fórumokon vehettek részt az egészségtudatosságra való nevelés és az oktatásban-maradás elősegítése érdekében.

A pályázat segítségével az intézmények olyan újszerű eseményeket, módszertanában úttörő megoldásokat alkalmaztak, amelyek középtávon ténylegesen csökkenthetik a hátrányos helyzetű gyerekek meglévő hátrányait, javíthatják iskolai teljesítményüket, mely tényezők a korai lemorzsolódás meghatározó motívumait képezik.

30 fő pedagógus továbbképzésben vett részt, amellyel bővíthetik a tanítási eszköztárat és szakmai tudásukat is. Az  iskolák szakmai munkájuk során egyszerűen megfogalmazott, közérthető, a gyermekek rajzaival, képekkel színesített, helyi igényeken alapuló népszerűsítő kiadványokat, segédleteket, ismeretterjesztő anyagokat, módszertani eszköztárt és segédlet-tárt hoztak létre. A tanulók szociális hátrányból fakadó lemaradásának felzárkóztatásához tanuló-tanári asztalokra, székekre, szekrényekre, felzárkóztató szoftver- és eszközcsomagokra, fejhallgatókra, 80 diák részére irodaszer csomagokra biztosított fedezetet a projekt költségvetése.