I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A Közép-Pesti Tankerületi Központ szervezeti egységei, vezetői, elérhetőségek

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

       Közép-Pesti Tankerületi Központ – ORGANOGRAM

       A Közép-Pesti Tankerületi Központ szervezeti egységeinek feladatai

I.6. A Közép-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége

I.8. A Közép-Pesti Tankerületi Központ által alapított közalapítványok

I.9. A Közép-Pesti Tankerületi Központ által alapított költségvetési szervek

I.10. A Közép-Pesti Tankerületi Központ által alapított lapok

I.11. A Közép-Pesti Tankerületi Központ felettes/felügyeleti szervei

·         Belügyminisztérium

·         Klebelsberg Központ

·         A Közép-Pesti Tankerületi Központ hatósági döntéseivel szemben nincs fellebbezésre lehetőség.


Archivum


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A Közép-Pesti Tankerületi Központra vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök

 

·         Vonatkozó jogszabályok

·         Szervezeti és működési szabályzat

·         Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

II.4. A Közép-Pesti Tankerületi Központ hatáskörébe tartozó hatósági ügyekről

 

·         Hatósági ügyek rendje

·         Tájékoztató a hatósági ügyekről

·         Letölthető formanyomtatvány

·         Jogszabályok jegyzéke


II.5. A Közép-Pesti Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások és annak finanszírozása


II.6. Adatbázisok, nyilvántartások

 

A Közép-Pesti Tankerületi Központ által gyűjtött és feldolgozott adatok fajtáira az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadóak:

 

·         Adatkezelési tájékoztató egyedi ügyek

·         Adatkezelési tájékoztató közérdekű adatigénylés

·         Archív - Adatkezelési tájékoztató intézményi foglalkoztatottak (2023.12.31-ig)

·        Adatkezelési tájékoztató intézményi foglalkoztatottak (2024.01.01-től)

·         Adatkezelési tájékoztató szerződések

·         Adatkezelési tájékoztató székhelyen foglalkoztatottak 

·         Adatkezelési tájékoztató kamerák


A hozzáférés módjára és a másolatkészítés költségeire az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) rendelkezései az irányadóak.

 

II.7. A Közép-Pesti Tankerületi Központ nyilvános kiadványai


A Közép-Pesti Tankerületi Központnak nyilvános kiadványai nincsenek.


II.10. A Közép-Pesti Tankerületi Központ hirdetményei, közleményei


II.11. A Közép-Pesti Tankerületi Központ által kiírt pályázatok

 

Nincs a Közép-Pesti Tankerületi Központ által kiírt pályázat.


II.12. A Közép-Pesti Tankerületi Központnál végzett vizsgálatok, ellenőrzések


II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

·        Illetékes szervezeti egység: Adatvédelmi tisztviselő

·        Elérhetőség: RYqZEuTrMzEQ3ZmMZ2VyZ2VseS5pbXJlLnBhdmVsa29Aa2suZ292Lmh1

·        Postai cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 21.

·        Információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Pavelkó Imre Gergely

·        Szabályzat a közérdekű adatigénylés rendjéről


II.14. Statisztikai adatok

 

·         Köznevelési statisztikai adatok

·         Intézmények

II.15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás


·         Jelentés a 2022-ben elutasított közérdekű adatigénylésekről 

·         Jelentés a 2023-ban elutasított közérdekű adatigénylésekről 

 II.16. Közérdekű adatok hasznosítása

A Közép-Pesti Tankerületi Központ közérdekű adatok hasznosításához kapcsolódó tevékenyéget nem végez.


 II.18. Különös és egyedi közzétételi lista

A Közép-Pesti Tankerületi Központ különös és egyedi közzétételi listával nem rendelkezik.


III. Gazdálkodási adatok 

III.1. A Közép-Pesti Tankerületi Központ költségvetései és éves beszámolói


III.1.1. Éves költségvetés

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024


III.1.2. Éves költségvetési beszámoló


2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023


III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


2021. III. negyedév

2021. IV. negyedév

2022. I. negyedév

2022. II. negyedév

2022. III. negyedév

2022. IV. negyedév

2023. I. negyedév

2023. II. negyedév

2023. III. negyedév

2023. IV. negyedév

2024. I. negyedév

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások


A Közép-Pesti Tankerületi Központ nem nyújt költségvetési támogatást.


III.4. Az ötmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések


III.4.1. Az ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések 2022. november 29-től


III.6. A Közép-Pesti Tankerületi Központ által nem alapfeladatai ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések


A Közép-Pesti Tankerületi Központ ilyen jellegű kifizetéseket nem teljesít.


III.7. Az Európai Unió támogatásával és egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések 


·         Európai Uniós forrásból támogatott projektek

·         Egyéb projektek


III.8.  A Közép-Pesti Tankerületi Központ közbeszerzései


III.8.1. Éves közbeszerzési terv

2021

2022

2023

III.8.2. Közbeszerzési összegzés

·         XIII. kerület – összegzés

·         XIV. kerület – összegzés

·         Diagnosztikai központ - összegzés