2017.10.01-jén elindult az EFOP-4.1.3-17-2017-00300 kódszámú projekt a Békéscsabai Tankerületi Központban.

A projekt célja a Petőfi István Általános Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termeinek, oktatási termeinek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje. A projekt keretében sor kerül a nyelvoktatáshoz szükséges tantermek korszerűsítésére, eszközök beszerzésére is.