Szemléletformálási programok megvalósítása a Győri Váci Mihály Általános Iskolában

A támogatás kedvezményezettje: Győri Tankerületi Központ

Projekt címe: Szemléletformálási programok megvalósítása a Győri Váci Mihály Általános Iskolában

Szerződés száma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00252

Az elnyert támogatás összege: 4 196 000,- Ft

A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2019.09.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.08.31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt konkrét céljai

A pályázat fő célkitűzése, hogy elősegítse az energiatudatos szemléletmód és életmód kialakítását a gyermekekben, valamint a családjaikban, így alapozva meg egy energiatudatos generáció felnevelését.

A fejlesztés eredményeként célunk, hogy olyan ismeretanyaggal, gyakorlati tanácsokkal lássuk el a programon résztvevőket, melyek könnyen beépíthetőek a mindennapokba, így életmódjuk szerves részévé válik az energiatudatos gondolkodás, illetve viselkedés is. Jó példájukat nemcsak környezetükre, de a későbbiekben saját gyermekeikre is pozitívan hat majd.

A pályázat célja – összhangban az uniós és a hazai környezetvédelmet és fenntartható fejlődést célzó stratégiával és cselekvési tervvel –, hogy a fogyasztókat energiatudatos döntésekre buzdítsa, ösztönözze a lakosság aktív szerepvállalását az energiafogyasztásban és felhasználásban, valamint formálja a társadalom hozzáállását és attitűdjét az energiatakarékosság és az alternatív energiaforrások tekintetében.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma

A projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek:

o   intézményi, települési illetve több településre kiterjedő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása

·       "Legyél Te is válogatós" Zöld hét

·       "Tíz, tíz tiszta víz" Zöld hét

o   tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára

·       Tudatos energiafelhasználás az iskolában (workshopok), Nevelési szakmai délután pedagógusoknak

o   gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása

·       Váci Regionális energetikai vetélkedő szervezése, Győr és környék iskoláinak a számára

o   gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása

·       Szülők Egyeteme Zöld energia, megújuló energia, alternatív energia

o   a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása

·       Váci Művészeti Napok

o   a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása

·       Tanulmányi kirándulás pedagógusoknak Kulcsi szélerőműbe és az Agostyáni Ökofaluba

o   a kezdeményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése

·       Honlap szerkesztés

 

A projekt szakmai tartalma az alábbi linken elérhető:
https://vaciiskola.hu/index.php/kehop-5-4-1