Hatósági döntés közlése

Az ügyfél ismeretlen helyre költözése miatt a döntés kézbesítése akadályba ütközött. A döntés közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 88. § (1), (2), (3) bekezdései alapján hirdetmény útján történik.