A köznevelés támogató szerepének erősítése a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

2019/02/01

Szekszárdi Tankerületi Központ támogatást nyert a köznevelés támogató szerepének erősítésére.

Az elnyert támogatás összege 360.592.028 forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2019.02.01. – 2022.07.31. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.07.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.6-16-2018-00035

A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.

A projekt tartalma

A minőségi pedagógiai szakszolgálatokhoz való hozzáférés, a szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások a nevelési-oktatási folyamat során felmerülő számos problémára megoldást nyújthatnak, intenzív fejlesztésekkel és tanácsadással az érintett gyermekek, tanulók vonatkozásában fontos szerepet játszanak a köznevelési sikerességben, problémamentes előrehaladásban. Az EFOP-4.1.6-16 kódszámú felhívás konkrét célja a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztése, a jogszabályban meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása a minőségi nevelés-oktatás feltételeinek megteremtése érdekében.

A Szekszárdi Tankerületi Központ a felhívás célkitűzéseivel összhangban állította össze A köznevelés támogató szerepének erősítése a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben című nyertes pályázatát.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A 360.592.028 forint európai uniós támogatás segítségével a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi, valamint Bonyhádi Tagintézménye és a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény két tagintézménye (Iregszemcse és Zomba-Paradicsompuszta megvalósítási helyszínnel) infrastrukturális fejlesztése, valamint szakmai eszközparkjuk bővítése valósul meg.

A fejlesztés eredményeként nem építési engedélyköteles átalakítások, felújítási munkák kivitelezése szerepel a tervezett tevékenységek között. A beruházás megvalósítása során a fejlesztési tevékenységhez tartozó fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósul.

Műszaki szakmai eredmény

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tantermek, szaktantermek, fejlesztő szobák összes alapterülete a fejlesztésben érintett intézményekben

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 3971,6 m2

Monitoring mutatók

Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma: 2 db

Célelérés tervezett dátuma: 2022.07.31.

A projekt sikeres megvalósítása várhatóan hozzájárul majd az inkluzív, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításához, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

További információ kérhető:
Szekszárdi Tankerületi Központ
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243