EFOP-4.1.3-17-2017-00448

BALASSAGYARMATI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Balassagyarmati Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda
Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00448
Indítás: 2017. október 1.
Zárás: 2019. január 31.

Támogatás összege: 74.953.399.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Lezárt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,
• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,
• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.
A projekt indokoltsága:
Az intézményt 1968-ban építették, melyet 1978-ban egy épületszárnnyal és 1 db tornateremmel bővítették, mellyel elnyerte az iskola jelenlegi formáját. Az iskola a 2000. évben jelentősebb felújítást kapott. Azóta eltelt időszakban az épületen felújítás, átalakítás nem történt.
Az intézmény tornacsarnoka az eltelt időszakban nagymértékben elhasználódott, ezért a mindennapos testnevelés oktatási feltételeit nem tudja biztosítani, ezért szükséges az épület korszerűsítése, felújítása.
Elkészítendő munkálatok:
Tornaterem lapostető szerkezetének vízszigetelése. Meglévő, használaton kívüli fűtési rendszer leszerelése.
Új fűtési rendszer kiépítése.


Tornateremben új Lumaflex Duo Omnisport sportburkolat rendszer kiépítése. Tornaterem festése, 3 db meglévő belső ajtó, és 1 db kültéri, hőszigetelt nyílászárókra történő cseréje.
Szertár és közlekedő teljes felújítása (burkolat csere, szerelt gipszkarton álmennyezet kiépítése, festés, mázolás, fűtés-elektromos hálózat felújítása, energiatakarékos lámpatestekkel történő ellátása.
 
A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:
- Tornaterem felújítás:
• tetőszerkezet csapadékvíz elleni szigetelés cseréje 648 m2
• meglévő központi fűtés átépítése
• belső ajtó átépítése 3 db, kültéri ajtó átépítése 1 db
• burkolat cseréje 653,4 m2
• belső festési munkálatok 576 m2
- Tornaterem előtti közlekedő, szertár munkálatai:
• burkolat csere 100 m2
• gipszkarton álmennyezet készítése, annak festése 100 m2
• LED -es lámpatestek kiépítéseA projekt fizikai megvalósításának határideje: 2019. január 31.