EFOP-4.1.3-17-2017-00446

RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Balassagyarmati Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00446

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. augusztus 31.

Támogatás összege: 149.000.547.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Lezárt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága:

Az intézményt az 1960-as években építették, melyet 1971-ben bővítettek, mellyel elnyerte a mai jelenlegi formáját. Az iskolát 2013-ban — a tornaterem kivételével — hőszigetelték, illetve nyílászáróit, műanyag hőszigetelt nyílászárókra cserélték. Épület akadály-mentesítése 2010-ben megtörtént. Kiépítésre került a személyi felvonó, lépcsőlift, akadálymentes WC-ék, és a járófelületen kialakították a vezető sávokat, valamint a kapaszkodókat és korlátokat.

A tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek födémszerkezetét, melyek lapos tetővel készültek, 2015. évben hőszigeteléssel látták el, illetve a vízszigetelését is felújították.

A tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek, belső épületgépészeti rendszerei, szerelvényei az eltelt időszakban nagymértékben elhasználódott, ezért a mindennapos testnevelés oktatási feltételeit nem tudja biztosítani, ezért szükséges az épületrész korszerűsítése, felújítása.

Elkészítendő munkálatok:

Tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek, külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje, hőszigetelt nyílászárókra. Belső épületgépészeti vezetékek és szerelvények teljes cseréje (víz - csatorna, villany, központi fűtés, burkolatok cseréje).

Intézmény további szárnyain történő elektromos vezetékeinek és szerelvényeinek teljes cseréje, energiatakarékos lámpatestekkel történő kiépítése.

Szaktanterem kialakítása, nyelvi labor kialakítása.

Kazánházban raktárhelyiség kialakítása.

Pince helyiségek teljes felújítása, technikaterem és raktárhelyiségek kialakítása.

Esőcsatornának teljes cseréje. Meglévő kerítés felújítása

 A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

- Tornaterem és kiszolgáló helyiségek (696 m2) munkálatai:

• központi fűtés átépítése

• padlóburkolat cseréje 500 m 2 (Multiflex M Sportparketta)

• víz-csatorna átépítése

• külső hőszigetelése 596 m2, külső nyílászárók cseréje

• épület körüli járda építése 66 m2

• szertár válaszfal készítése 54 m2

• szertárba álmennyezet készítése 29 m2

• padlóburkolatok cseréje 264 m2

• falburkolatok cseréje 216 m2

• függőeresz és lefolyó csatorna cseréje 102 m

• belső festés 1618 m2

- Tanterem felújítás

• burkolat csere 54 m2

• belső festés 120 m2

- Villanyszerelés az iskola épületében (1427 m2)

- Iskola épületének teljes festése 3140 m2

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. augusztus 31.