EFOP-4.1.3-17-2017-00427

HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Balassagyarmati Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00427

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 28.

Támogatás összege: 46.900.000.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Lezárt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága:

Az intézményt az 1960-as években építették, mely 1994-ben bővült egy tornateremmel és az ahhoz tartozó öltözőkkel és szertárral. Azóta eltelt időszakban az épületen felújítás, átalakítás nem történt.

Az iskola gázüzemű központi fűtési rendszere, jelenleg nyitott rendszerrel van szerelve, melyet üzemeltetés szempontjából, megbízhatóbb, zárt rendszerűvé kell alakítani. Átalakítást követően megszűnik a téli, fűtés alkalmával jelentkező átfagyás veszélye.

A meglévő tornateremi szárny kivitelezési hiányosságok miatt, állandó jelleggel beázik, oly módon, hogy az már életveszélyes állapot kialakításával fenyeget. Az épület bütü végein található esőcsatorna lefolyóinál a pillérek teljesen átáztak, átfagyások találhatók a szerkezetbe. A terem belső felületén, állandó átázások miatt, vakolatlehullások láthatóak.

A terem beázását, a tetőszerkezet megfelelő átépítésével és újra bádogozásával meg lehet szüntetni. Az átnedvesedés okozta károsodások helyreállításával (homlokzat felújítás, belső vakolatjavítás, külső-belső festés és mázolás), az épületszárny alkalmas lesz a mindennapos testnevelés oktatására.

Szükséges az intézmény villamos hálózatának a teljes átépítésére is, mivel az épület használatbavételétől az eredeti vezetékelésnél, szerelvényeknél felújítás nem történt. 

A meglévő hálózat már nem bírja a megnövekedett energia igény kiszolgálását, ezért annak felújítása, átépítése mindenképpen szükséges.

Az iskolában nyelvi labort tervezünk kialakítani.

Fentiekben felsorolt munkálatok elvégzését követően, az iskola épülete alkalmas lesz a korszerű oktatási feltételek biztosítására.

 A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

- Tornaterem (570 m2) beázásának megszüntetése és felújítása:

• attika fal deszkázás, bádogozás 100 fm

• csapadékcsatorna szerelése 60 fm

• homlokzati nyílászárók felületkezelése 200 m2

• belső falfelületek javítása, festése 480 m2

• belső nyílászárók felületkezelése 200 m2

- Iskola fűtési rendszerének nyitott rendszerről, zárt rendszerré alakítása

- Iskolaépület villanyszerelés teljes átépítése 1.082 m2 hasznos alapterületen:

• elosztó szekrény átszerelése

• gerinchálózat kiépítése

• energiaellátás átépítése

• világítás átépítése

• csengő átépítése

• HMV átépítése

• kazánház átépítése

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 28.