EFOP-4.1.3-17-2017-00426

KISS ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Kedvezményezett: Balassagyarmati Tankerületi Központ 

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00426

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 28.

Támogatás összege: 29.900.000.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága, tartalma:

Az intézményt 1900-ban építették, fennállása alatt többször átépítették, felújították, jelenleg a lehetőségekhez képest a legsürgősebb munkálatokat tudjuk elvégezni az épületen, hogy a mindennapos oktatás feltételei biztosítani tudjuk.

Szükséges a főépület és az újonnan építtetett tornaterem közötti, fedetlen átjáró burkolat átépítése, és a jelenleg meglévő angolakna lefedése. Átjárónál szintén fontos feladat az átjáró alatt kiépített csatornarendszer átépítése, mivel az az intézmény főgerincét képezi, így a sérült szakasznál állandó a dugulás veszélye, mely nagymértékben veszélyezteti az oktatás zavartalanságát.

Az épület főszárnyához megépített bővítményrész, tetőszerkezet beázási problémáját is meg kell oldani, mivel a beázás nagymértékben veszélyezteti a szerkezet állékonyságát.

Épületben található, nem megfelelő állagú, 3 db WC blokk felújítása is szükségszerű.

Kialakításra kerül egy szaktanterem szertárral, mely meglévő tanterem átépítésével valósulna meg. Nyelvi labor kialakításra kerül.

Fentiekben leírt munkálatok elvégzését követően, az intézmény megfelelően biztosítja a mindennapos oktatás feltételeit.

 A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

• meglévő átjárónál található angolakna falazatának megemelése

• angolakna lefedése vb. lemezzel 15 m2

• meglévő átjáró betonfelületének visszabontása új felület képzése 65 m2

• lépcsők felületének javítása 32 m2

• tanterem lefalazása, ajtó beépítése (szertár kialakítása) 30 m2

• burkolatjavítás 40 m2

• belső falfestés készítése 220 m2

• tetőszerkezet csapadékvíz elleni szigetelése 75 m2

• 3 db WC blokk vízvezeték és berendezési tárgyainak felújítása

• átjáró alatti szennyvízvezeték átépítése 14 m hosszúságban

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre került.

A projekt fizikai megvalósításának befejezése: 2018. december 28.