A Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szombathelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: EFOP-4.1.3-17-2017-00421 A Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Projekt időtartama: 2017.09.01. - 2018.12.01.
Az elnyert támogatás összege: 121 297 353 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt Szombathelyen a Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskolában valósul meg. A helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen  a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében. A felújítás során megvalósuló munkálatok: nyílászáró csere, tornaterem felújítás, festés, burkolás, Az épület külső színezése, vizesblokkok felújítása, térküvezés.