A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése


DEBRECENI LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT

SAJTÓKÖZLEMÉNY


elKEZDŐDött a Debreceni Tankerületi Központ „A Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00337 azonosítószámú projektJE.

A projekt keretében a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 4225 Debrecen, Józsakert utca 9. szám alatti székhelyének és a 4225 Debrecen, Alsójózsai utca 8. szám alatti telephelyének felújítása és ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzés valósul meg. 

A projekt rövid távon a méltányos és korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésével hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza a nyitottságra ösztönző nevelést, és emeli az iskolai szolgáltatások minőségének színvonalát. A közvetlen célok meghatározásában biztosítja a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést, a komplex személyiség- és képességfejlesztést, így illeszkedve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz.
A projekt hosszú távú célként a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával járul hozzá az az intézmény tanulói lemorzsolódásának, a végzettség nélküli iskolaelhagyás számának csökkentéséhez, megelőzéséhez. A prevenciós tevékenységek infrastrukturális támogatása a projekt megvalósításán keresztül kedvező hatással lehet arra, hogy az európai és globális társadalmi és gazdasági környezet változásaira rugalmasan reagálni és sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készítsen fel a munkaerőpiaci megjelenésre, az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. Ez a célkitűzés kapcsolódik Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában megfogalmazott célokhoz.

Az infrastrukturális fejlesztés az intézmény mindkét feladat-ellátási helyét érinti: a Józsakert utcai székhelyen megvalósul a tantermek, mosdó, könyvtár ajtóinak cseréje, könyvtár ablakok cseréje, közlekedő, zsibongó, lépcső padlóburkolat cseréje, bejárati ajtó cseréje, tantermek festése.
Az Alsójózsai utcai épület felújítási munkái keretében megtörténik tantermek padlóburkolatának cseréje laminált parkettára, bejárati ajtók cseréje, ablakok cseréje, tantermek ajtóinak cseréje, ablakcsere, belső festés.
Az intézmény eszközellátottsága az előírásoknak megfelelő számú, de a minősége kifogásolható. A tantermekben lévő berendezések nem megfelelőek. A számítástechnika teremben rendelkezésre állnak az asztalok, de azok nem alkalmasak a mai modern technikai eszközök tárolására, elhelyezésére. A fejlesztésnek köszönhetően a kapcsolódó eszközbeszerzés keretében a számítástechnika teremben asztalok és székek, a tantermekben szekrények kerülnek beszerzésre.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális  fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00337
Támogatás összege (Ft): 31 705 477
Összköltség (Ft): 31 705 477
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális  fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00337

Támogatás összege (Ft): 30 386 902

Összköltség (Ft): 30 386 902

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.