Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolában

2018 | 10 | 31.

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

                           Sajtóközlemény   

Megvalósult „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolában

 

2018.11.30.

 

 

A projekt keretében a Petőfi Sándor Általános Iskola 4150 Püspökladány, Petőfi utca 9. szám alatti főépületének közlekedők és tantermek padlóburkolatok cseréje, valamint vizesblokk felújítása és a Bajcsy Zs. utca 7. szám alatti épület fűtési rendszerének korszerűsítése valósult meg.

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásból, összesen 51,115 millió forint támogatásból megvalósuló projekt infrastrukturális fejlesztés a pályázat céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzésen túl az iskola főépületének padlóburkolatait érinti, amely során a három tanterem meglévő padlóburkolat cseréje történt meg, valamint a vizesblokkjait érinti, amely során 5 vizesblokkban gépészeti munkálatok kerültek elvégzésre, új burkolatok kerültek kialakításra, világítás és elektromos rendszer felújítása történt meg. Továbbá Bajcsy Zs. utcai épület fűtési rendszerének korszerűsítése, radiátorok cseréje történt a projekt keretében.

A felújítások az alapvető higiéniai körülmények biztosításán túl a biztonságos és komfortos környezetet is biztosítják a tanulók és pedagógusok számára, valamint a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtik meg. 
A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése a püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolában

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00318
Támogatás összege (Ft): 37 950 079
Támogatás mértéke: 100%
Összköltség (Ft): 37 950 079
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.01- 2018.11.30.