A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola tanulást segítő tereinek fejlesztése


DEBRECENI BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT

 SAJTÓKÖZLEMÉNY


elKEZDŐDÖTT a Debreceni Tankerületi Központ „A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola tanulást segítő tereinek fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00315 azonosítószámú projektJE.

Jelen projekt keretében a Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 4029 Debrecen, Bocskai tér 1. szám alatti székhelyének felújítása valósul meg.

A projekt hosszú távú célja, hogy az intézmény körülményeinek infrastrukturális rendezettségének köszönhetően javuljon a tanulók motiváltsága, és az esztétikusabb rendezettebb inger gazdag környezet egyenlítse ki a szociális és társadalmi hátrányokból fakadó különbségeket, ez által pozitív irányba mozduljon el a tanulók teljesítménye.
A projekt rövidtávú célja, hogy javuljanak a lemorzsolódási mutatók, az országos kompetenciamérés eredményei az országos átlag fölé kerüljenek, az intézmény tanulói jobb esélyekkel kezdjék meg középiskolai tanulmányaikat, ezáltal csökkenhet a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma, így biztosabb lehet a munkaerő piacon történő elhelyezkedés.
A projekt illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program céljaihoz azzal, hogy a fejlesztés hozzájárul az intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást, és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva az egyenlő oktatáshoz való hozzáférést. Az infrastrukturális fejlesztés az intézmény épületét és udvarát érinti.

A 33,43 millió forint európai uniós támogatás segítségével a beruházás során díszvakolat kerül felhelyezésre a folyosókon, megtörténik a beltéri ajtólapok, a pinceszint nyílászáróinak, az emeleti elosztószekrények, valamint a tantermekben a korábbi felújítással nem érintett radiátorok cseréje. Megoldódik az udvari sportpályák közötti vízelvezetés problémája, és felújításra kerül az intézményt határoló kerítés is. A felújítások esztétikusabb, biztonságosabb és komfortosabb környezetet biztosítanak a tanulók és a pedagógusok számára.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola tanulást segítő tereinek fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00315
Támogatás összege (Ft): 33 430 500
Összköltség (Ft): 33 430 500
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola tanulást segítő tereinek fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00315

Támogatás összege (Ft): 32 223 725

Összköltség (Ft): 32 223 725

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.