A Hatvani István Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY


elKEZDŐDött a Debreceni Tankerületi Központ „A Hatvani István Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00237 azonosítószámú projektJE.

A projekt keretében a Debreceni Hatvani István Általános Iskola 4028 Debrecen, Kardos u. 24. szám alatti épületének belső felújítása valósul meg.

A projekt hosszú távú célja a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával, hogy az intézmény megelőzze illetve csökkentse az intézmény tanulóinak lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. A projekt a vállalt tevékenységek megvalósításával illeszkedik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a felhívás céljaihoz azáltal, hogy a fejlesztés hozzájárul az érintett intézmény eredményességének javításához, fokozza az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emeli az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.
A 36,88 millió forint európai uniós támogatásból megvalósuló infrastrukturális fejlesztés az iskola épületét érinti, amely során tantermek és azok elérését szolgáló első és második emeleti folyosóknak a felújítása, a termek elavult bútorainak cseréje valamint vizesblokkok felújítása történik meg.

A felújítások az alapvető higiéniai körülmények biztosításán túl a biztonságos és komfortos környezetet is biztosítják a tanulók és pedagógusok számára, valamint a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit teremtik meg.
A fejlesztés eredményeként fokozódik az intézmény eredményessége, az inkluzív oktatás (nyitottságra ösztönző nevelés), az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: A Hatvani István Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális  fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00237
Támogatás összege (Ft): 36 883 735
Összköltség (Ft): 36 883 735
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: A Hatvani István Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális  fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00237

Támogatás összege (Ft): 36 883 735

Összköltség (Ft): 36 883 735

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.