Az Epreskerti Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
DEBRECENI TANKERÜLETI KÖZPONT
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY


elKEZDŐDött a Debreceni Tankerületi Központ „Az Epreskerti Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című, EFOP-4.1.3-17-2017-00236 azonosítószámú projektJE.

A pályázat keretében a Debreceni Tankerületi Központ Epreskerti Általános Iskolájában (4030 Debrecen Epreskert utca 80.) felújítási munkálatokra, valamint szakmai profilt segítő fejlesztésre kerül sor.

A projekt rövid távú célja a szakmai, tárgyi feltételek javítása, a megfelelő infrastrukturális háttér fejlesztésével, valamint az iskola emelt szintű informatikai képzésének javítása.
Hosszútávon a térség piaci igényeinek kielégítése (informatikai alapfokú képzés), valamint a pályaorientáció és a pályaválasztás elősegítése a cél.
A 22,44 millió forint európai uniós támogatás segítségével javul az intézmény által nyújtott szolgáltatások minősége, a pályázat újszerű innovatív ismereteket segít megjeleníteni az Észak-alföldi régióban. A megvalósuló feladatok elősegítik a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést, az informatikai terület népszerűsítését, tartalmi erősítését az alapfokú intézmények körében. Ezáltal az iskola a régióban referencia intézményként is működhet majd.

A beruházás érinti a földszinti mosdók felújítását, szertár helyiség kialakítását, hátsó bejárati ajtók cseréjét, bejárati felület aszfaltozását, valamint „okos-tanterem” kialakítását. A felújítások az alapvetői higiéniai körülmények javításán túl biztonságos és komfortos környezet kialakítását teszik lehetővé. A tervezett okos terem kialakítása az oda illeszkedő informatikai eszközökkel együtt (okos asztal, tabletek, VR szemüvegek, interaktív táblák) segítik a tanulók komplex személyiségfejlesztését, informatikai képességfejlesztést.

A fejlesztés eredménye az informatika megjelenítése és a digitális kompetencia fejlesztése a tantárgyi oktatás és tanórák szintjén is. Fejleszti a dolgozók digitális kompetencia képességét, ezáltal újszerű országosan is innovatív munka és módszertani formákat jelenít meg az intézményben.

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ
Projekt címe: Az Epreskerti Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00236
Támogatás összege (Ft): 22 442 053
Összköltség (Ft): 22 442 053
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pályázat aktuális tartalmi elemei

Pályázó neve: Debreceni Tankerületi Központ

Projekt címe: Az Epreskerti Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00236

Támogatás összege (Ft): 22 410 120

Összköltség (Ft): 22 410 120

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01- 2018.11.30.