A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének megvalósulása
2018/12/20

                   LOGO

Sajtóközlemény 

A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének megvalósulása
2018/12/20

A Szekszárdi Tankerületi Központ EFOP-4.1.3-17-2017-00222 azonosítószámú projektje a Széchenyi 2020 program keretében 136,00 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A megvalósítás során a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése történt meg. A projekt forrása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában került biztosításra.

A projekt adatai:

A Pályázati Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.3-17

A Pályázati Felhívás címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A projekt azonosító száma:                    EFOP-4.1.3-17-2017-00222

A projekt címe:           A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 135 998 801 forint

A támogatás mértéke: 100 %

Projektidőszak:                                      2017.10.01. – 2018.12.20.

A megvalósítás helyszíne:           7100 Szekszárd, Kadarka utca 17.

A fejlesztés keretében a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola 7100 Szekszárd, Kadarka utca 17. szám alatti épülete került felújításra, valamint sor került eszközbeszerzésre a magas színvonalú oktatás feltételeinek megteremtése, a kor követelményeinek való megfelelés és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében. 

A kivitelező a munkálatokat 2018.09.18-án kezdte meg, a műszaki átadás-átvételre 2018.11.15-én került sor. A szükséges eszközök beszerzése a projektidőszak végéig szintén megtörtént. 

A fejlesztés eredményeként a felújítással, átalakítással, eszközbeszerzéssel érintett helyiségek száma 22 db, valamint sor került az épület projektarányos akadálymentesítésére is. 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/szekszard oldalon a Projektek menüpont alatt olvashatnak.

További információ kérhető:

Szekszárdi Tankerületi Központ
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Gerzsei Péter igazgató
telefonszám: 06-74-795-243