A fertőszéplaki Széchenyi Ferenc Általános Iskola korszerűsítéseEFOP-4.1.3-17-2017-00165

A fertőszéplaki Széchenyi Ferenc Általános Iskola korszerűsítése


Kedvezményezett:               Soproni Tankerületi Központ

Projekt címe:                        A fertőszéplaki Széchenyi Ferenc Általános
                                             Iskola korszerűsítése 

Projekt azonosító száma:    EFOP-4.1.3-17-2017-00165

A támogatás összege:         39.313.716 Ft

Támogatás intenzitása:       100 %

Projekt megvalósítás ideje: 2017.11.16. – 2018.10.31. 


Projekt célja:

A fejlesztéssel érintett intézmény a kistérség kiemelkedően jó kihasználtságú oktatási intézménye, melyben a tanulók létszáma dinamikus fejlődést mutat, ugyanakkor az alsó tagozat 1904-ben készült épületén gyakoriak a beázások, födémhibák. A projektben megvalósítandó infrastruktúra fejlesztések célja a megfelelő oktatási környezet kialakítása, a korszerű IKT – nyelvi labor kialakításával a minőségi nyelvi oktatás, nyelvi kompetencia fejlesztésének megvalósítása, valamint a mindennapos testnevelés feltételeinek biztosítása.

Projekt összefoglalója

Mérföldkövekhez kapcsolódó szöveges beszámoló