A Szigetvári Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program EFOP-4.1.3-17-2017-00086 A Magyarmecskei Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése c. pályázat keretében, 24.572.666 Ft millió forint összegű támogatást nyert.

A Szigetvári Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 EFOP-4.1.3-17 programjának keretében 6 projektet valósít meg. Ezek egyike a A Magyarmecskei Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése c. projekt, melynek keretében 245.320.432 Ft értékben valósult meg építési beruházás és eszközbeszerzés. A beruházás a Magyarmecskei Általános Iskolában valósult meg.

A beruházásnak köszönhetően az intézményben a családok számára elérhető közelségben a XXI. századi kihívásokra felkészült, korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer jön létre, amely a továbbtanulás, pályaválasztás közeledtével biztosítani tudja a tanulóinak a minőségi oktatást.

A fejlesztés eredményeként teljes felújításra került az iskola sportpályája, megújult az iskola udvara, kerítése, valamit kialakításra került egy új távolugró gödör.

A projekt a beruházáson felül 2.592.286 Ft értékben sporteszközök beszerzésével járult hozzá a mindennapos testnevelés feltételrendszerének optimalizálásához.

A beruházás 2017. október 1-től indult és 2018. június 30-ig valósult meg.

Támogatás mértéke (%-ban):  100%

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, Magyarország Kormánya és az Európai Unió támogatásával valósul meg.