EFOP-4.1.3-17-2017-00068 A Baksai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

https://kk.gov.hu/download/c/3f/32000/Gyula_TK_LOGO_FELSO_JOO.jpg

Kedvezményezett neve

Szigetvári Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-4.1.3-17-2017-00068

Projekt címe

A Baksai Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A projekt tartalmának bemutatása

A tervezett fejlesztés megvalósulási helyszíne a Baksai Általános Iskola.

Tervezzük az iskolai könyvtár belső felújítását, és a könyvtár használatához szükséges bútorok beszerzését.

A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek,  8 db oktatási terem padozatának felújítását (festés, mázolás, falhibák javítása, padlóburkolat cseréje).

Iskolaudvar felújítását, az udvari eszközök beszerzését, valamint a tanári szoba és öltöző korszerűsítését.

A projekt megkezdésének dátuma

2017. október 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma

 

2018.október 31.

 

Szerződött támogatás összege

68 115 097 Ft

 

 

 

 

https://kk.gov.hu/download/b/3f/32000/Gyula_TK_LOGO_ALSO_JOO.jpg