Megszépült és új épületszárnnyal bővült a nagydorogi iskola


Sajtóközlemény

 

Megszépült és új épületszárnnyal bővült a nagydorogi iskola

 

Befejeződtek a Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola felújítási és bővítési munkálatai. Az intézmény infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.2-17-2017-00074 európai uniós projektben, a Széchenyi 2020 programban valósult meg. A fejlesztésekre a tankerület 430,36 millió forint európai uniós forrásból vissza nem térítendő támogatást kapott, ezen felül a Magyar Kormány további 159,16 millió forint többletforrást biztosított a projekt megvalósításához.

A fejlesztés során összesen 560 m2 új építésű épületrésszel bővült az iskola, ebből 180 m2-rel a sportcsarnok kiszolgáló helyiségei. A tantermek, közösségi terek, vizesblokkok, régi öltözők és a sportcsarnok teljeskörű felújításán kívül megújultak a szabadtéri sportpályák is.

A fejlesztések elsődleges célja az intézményben folyó oktatás minőségének folyamatos javítása, az optimális általános iskolai oktatási és nevelési körülmények kialakítása, az eredményes tehetséggondozó, képesség-kibontakoztató, felzárkóztató munkához integrált oktatási környezet megteremtése. A beruházáshoz kapcsolódó munkálatok Nagydorogon az általános iskola mindkét feladatellátási helyét érintették, ahol összesen 247 gyermek tanul.

A kisiskolában (Kossuth Lajos utca 70.) három új, kiscsoportos foglalkoztatótermet alakítottunk ki. Ezen kívül teljeskörű felújításon esett át az épület minden helyisége, és elkészült egy új ebédlő is.

A nagyiskolában (Kossuth Lajos utca 67.) a tantermek és kiszolgáló helyiségek teljeskörű felújításán kívül épületbővítésre is sort került. Az új épületrészben igazgatói, igazgatóhelyettesi és tanári szobát, valamint technika és háztartástan termet alakítottunk ki, összességében kb. 380 m2 alapterületen. A régi irodák helyén 5 db csoportfoglalkoztató szobát hoztunk létre.

A fejlesztéseknek köszönhetően számos új, kiscsoportos foglalkozásokra és a szaktantárgyak oktatására alkalmas teremmel bővült az iskola. Ilyen módon biztosítani lehet az egyéni igényeknek megfelelő színvonalas oktatást, a kiscsoportokban történő tehetséggondozást, az iskolabútorok, taneszközök beszerzésével pedig elősegítjük a mai kor színvonalának megfelelő oktatási-nevelési környezet kialakítását.

A projekt megvalósítása során szintén kiemelt cél volt a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása. Az erősen elhasználódott sportcsarnokban a teljes padlózat cseréje valósult meg. Megújultak a kiszolgáló helyiségek és a sportcsarnok tetőzete is. Két öltözőt alakítottunk ki hozzájuk kapcsolódó vizesblokkokkal, valamint új kapacitásként épült egy szertár is.

A sportpályák közül a régi bitumenes pálya új borítást kapott. A pálya a felfestéseknek köszönhetően többféle sportra is alkalmassá vált. Az atlétika pályák új salakréteget kaptak.

A megújult, XXI. századi iskolában öröm lesz tanulni és tanítani.

A projekt Kedvezményezettje és megvalósítója a Szekszárdi Tankerületi Központ.

További információ kérhető:

 daIZnWAcUD6BUlYO2c3pla3N6YXJkQGtrLmdvdi5odQ==