MEZŐTÚRI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KTNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

megvalósul a MEZŐTÚRI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR – ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére.  A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával 536 723 351 millió forintból újulhat meg az érintett köznevelési intézmény.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09 30.

A fejlesztésre váró iskola főépülete 1980-ban került átadásra, ahol a tanítás színtere 18 osztályterem, 2 informatika szaktanterem, technika terem és az alsós szertárból kialakított csoportszoba. Az intézmény még nem rendelkezik a fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiséggel. A nevelői szobában nincs annyi hely, mint ahány pedagógus dolgozik az intézményben. Az iskolaudvar állapota balesetveszélyes; az aszfalt megszakadt, púpok keletkeztek rajta. A mozgáskultúra fejlesztésére vonatkozó feltételek részben biztosítottak, a meglévő tornaterem felújításra szorul, balesetveszélyes. A megfelelő állapotú, szükséges taneszközök és módszertani segédeszközök nem állnak rendelkezésre.

A fenti problémák megoldása várható a fejlesztés eredményeként. A beruházás a főépületi földszint, az 1. és 2. emelet alaprajzi rendszerét főként teremkiváltásokban és felújításban érinti. Felújításra kerülnek a tantermek és elkészül a beázó lapostető cseréje is. A „40”-es épületben elkészül a termek és a mosdók felújítása. A projekt keretében fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség is kialakításra kerül, a szaktantárgyak oktatását támogatva nyelvi, természettudományos és informatikai szaktantermek is fejlesztésre kerülnek. A tornateremi linóleum cseréje és a kopolit üvegek cseréje elkészül, az iskolaudvar a külső töredezett aszfalt burkolat helyett zökkenőmentes térkő burkolatot kap.

 

Valamennyi tanterem a modern pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő eszközökkel kerül felszerelésre. A tantermek és a kiszolgáló helyiségek renoválása mellett energiahatékonysági beruházások (nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés) is megvalósulnak, biztosítva a megújult intézmény hosszú távon fenntartható működését és működtetését.

A projekt célja, hogy az iskola a többi települési iskolával közel azonos színvonalú tanulási környezetet tudjon biztosítani, s ez által tanulói inkluzív környezetben, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek. A beruházás során a 3 iskolai épületegység elhasznált bútorzatának cseréje is megtörténik, a szaktantermek specifikus felszerelései beszerzésre kerülnek, figyelemmel a 20/2012 EMMI rendelet előírásaira és a pedagógiai program szerinti igényekre.

A fejlesztés lehetővé teszi a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását.

Kedvezményezett neve: Karcagi Tankerületi Központ

A projekt címe: Mezőtúri Ii. Rákóczi Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Infrastrukturális Fejlesztése

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00061

A szerződött támogatás összege: 536 723 351 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.