KARCAGI ÁLT. ISK. ÉS AMI KOVÁTS MIHÁLY ÁLT. ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

infrastrukturális fejlesztés a KARCAGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KOVÁTS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉben

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének infrastrukturális fejlesztésére.  A Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával,  542 975 390 forintból újulhat meg az érintett köznevelési intézmény.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.

A projekt célja, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézménye (5300 Karcag, Kálvin utca 9.) tagintézményben az infrastruktúra fejlesztésével növelni a nevelés - oktatás színvonalát, eredményességét, megteremteni az inkluzív nevelés - oktatás tárgyi és infrastrukturális feltételeit, biztosítani a hozzáférést minden tanulónk számára a minőségi neveléshez, oktatáshoz.

Az iskola felújításánál kiemelten fontos az energiatakarékos és korszerű köznevelési intézmény kialakítása, az intézmény akadálymentessé tétele, modernizációja, a műszaki színvonal emelése, fizikai állagának javítása, az elavult, energiapazarló fűtési rendszer átépítése, a kötelező eszköz- és felszerelés jegyzékben foglaltak teljesítése.

 A beruházás keretein belül megvalósuló főbb fejlesztések:

-         szaktantermek (pl. nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek) létrehozására,

-         fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása

-         az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása (tükrös táncterem).

-         zöldfelületi fejlesztés, parkosítás, parképítés, növénytelepítés, iskolaudvar fejlesztése

-         tanári szoba felújítása

-         a bővítmény komplett fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése

-         energiahatékonysági beruházások (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók korszerűsítése)

-       bútorzatcsere, a szaktantermek specifikus felszereléseinek beszerzése

 A fejlesztés célja továbbá olyan racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, amely kielégíti az iskolahasználók igényeit. A fejlesztés hozzásegíti az iskolát, hogy fenntartsa, illetve tovább fejlessze pedagógiai, módszertani tevékenységét.

 A projekt hozzájárul a tanulók kompetenciáinak fejlesztéséhez, a kompetenciamérések eredményeinek országos szinthez történő közelítéséhez. A projekt következtében csökken a tanulói lemorzsolódás; az akadálymentesítéssel lehetővé válik az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása.

Kedvezményezett neve: Karcagi Tankerületi Központ

A projekt címe: Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00024

A szerződött támogatás összege: 542 975 390 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.