„Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt

Sajtóközlemény

A 2022. április 07-én Prof. Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere által bejelentett EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projektben 180, az országban konvergencia régióban működő állami fenntartású köznevelési intézményben fog a Klebelsberg Központ Okostantermeket kialakítani.

A projekt célja, hogy a jövő generációja számára a legmodernebb infokommunikációs eszközök és módszertanok felhasználásával olyan kollaborációs tantermek kerüljenek létrehozásra, amelyek elősegítik a Projektben érintett településeken lévő intézményekben tanulók esélyegyenlőségét, annak érdekében, hogy a jövőben szükséges kompetenciákat már az alapfokú oktatásban megszerezzék.

 A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ területén az alábbi

Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és AMI
(4241 Bocskaikert Baross Gábor u. 19.)

Görbeházi Széchenyi István Általános Iskola
(4075 Görbeháza Széchenyi u. 9.)

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
(4065 Újszentmargita Hunyadi u. 5.)

intézményt fogja érinteni ez a fejlesztés, amely keretében a tantermek teljesen átalakulnak.

A fejlesztés:

•         teljeskörű építészeti, gépészeti (falazat, nyílászárók, padozat, villamoshálózat, világítás korszerűsítése) felújítást;

•         a tanterem teljes bútorzat (mobil bútorok az együttműködés támogatására) cseréjét;

•         a tantermek korszerű technologiájú digitális eszközökkel történő felszerelését;

o laptopokkal és azok feltöltését is biztosító tároló szerkényekkel,

o a tananyagok élvezetesebb megjelenését lehetővé tevő vizuális eszközökkel, illetve 

o tárgyalkotó és formázó eszközökkel (3D nyomtatók, Leaser vágó és tradicionális tárgyalkotás eszközei), valamint

•         a digitális pedagógiához kapcsolódó a tanulók nevelését-oktatását támogató egyéb taneszközök beszerzését;

•         és a kollaborációs tevékenységhez szükséges egyéb eszköz rendszerek biztosítását is magában foglalja.

A projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre, amely során 6,994 milliárd forint európai uniós forrást használunk fel. A projekt kivitelezése során a köznevelési feladat ellátása folyamatosan biztosított lesz az intézményekben.