Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése

EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú

„Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projekt

Sajtóközlemény

2022. április 07-én Prof. Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere által bejelentett EFOP-4.1.11-21-2021-00001 azonosítószámú „Okostanterem, az állami fenntartású köznevelési intézmények digitális tanulást segítő tereinek fejlesztése” című projektben 180, az országban működő állami fenntartású köznevelési intézményben fog a Klebelsberg Központ Okostantermeket kialakítani. 

A projekt célja, hogy a jövő generációja számára a legmodernebb infokommunikációs eszközök és módszertanok felhasználásával olyan kollaborációs tantermek kerüljenek létrehozásra, amelyek elősegítik a Projektben érintett településeken lévő intézményekben tanulók esélyegyenlőségét, annak érdekében, hogy a jövőben szükséges kompetenciákat már az alapfokú oktatásban megszerezzék. 

A Karcagi Tankerületi Központ területén az alábbi intézményeket fogja érinteni ez a fejlesztés, amely keretében a tantermek teljesen átalakulnak.

  • Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola
  • Kunhegyesi Általános Iskola
  • Kunmadarasi Általános Iskola
  • Tiszaszentimrei Vasvári Pál Általános Iskola 
  • Tomajmonostorai Általános Iskola
  • Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola
  • Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola Kossuth Lajos utcai telephelye

A fejlesztés:

·         teljeskörű építészeti, gépészeti (falazat, nyílászárók, padozat, villamoshálózat, világítás korszerűsítése) felújítást;

·         a tanterem teljes bútorzat (mobil bútorok az együttműködés támogatására) cseréjét;

·         a tantermek korszerű technologiájú digitális eszközökkel történő felszerelését;

o    laptopokkal és azok feltöltését is biztosító tároló szerkényekkel,

o    a tananyagok élvezetesebb megjelenését lehetővé tevő vizuális eszközökkel, illetve

o    tárgyalkotó és formázó eszközökkel (3D nyomtatók, Leaser vágó és tradicionális tárgyalkotás eszközei), valamint

·         a digitális pedagógiához kapcsolódó a tanulók nevelését-oktatását támogató egyéb taneszközök beszerzését;

·         és a kollaborációs tevékenységhez szükséges egyéb eszköz rendszerek biztosítását is magában foglalja.

 

A projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre, amely során 6,994 milliárd forint európai uniós forrást használunk fel. A projekt kivitelezése során a köznevelési feladat ellátása folyamatosan biztosított lesz az intézményekben.