Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Soproni Széchenyi István GimnáziumbanEFOP-3.3.7-17-2017-00034

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban 


Kedvezményezett:              Soproni Tankerületi Központ

Projekt címe:                       Informális és nem formális tanulási lehetőségek
                                            kialakítása a Soproni Széchenyi István
                                            Gimnáziumban

Projekt azonosító száma:    EFOP-3.3.7-17-2017-00034

A támogatás összege:         73.854.791 Ft

Támogatás intenzitása:       100 %

Projekt megvalósítás ideje: 2018.01.01. – 2021.05.31. 


Projekt célja:

A Soproni Tankerületi Központ projektjének célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten az alap- és kulcskompetenciák, a lelki és fizikai egészség és az élménypedagógiai módszerek fejlesztése. 

Projekt összefoglalója