„Kreativitás, Élmény, Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális tanulás helyi tematikájának kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”

A projekt kedvezményezettje: Győri Tankerületi Központ
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00029
A projekt címe: „Kreativitás, Élmény, Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális tanulás helyi tematikájának kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”

A szerződött támogatás összege: 74 894 430,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2018.01.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.06.30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A tervezett fejlesztés három intézményben jelent szakmai fejlesztést. Jelen projekt által támogatott intézmények megvalósulási helyszínei:

 1. Győri Fekete István Általános Iskola
 2. Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola
 3. Tápi József Attila Általános Iskola 

Az egy támogatási igény keretein belül fejlesztett köznevelési intézmények egymással együttműködési megállapodást kötöttek.

A fejlesztés részletes szakmai tartalma:
A projekt célcsoportját a projektben részt vevő iskolák pedagógusai, tanulói és szüleik képezik. A megvalósító intézményekkel együttműködő partner iskolák tanulói és pedagógusai is bekapcsolódnak egyes programokba, ellátogatnak a megvalósító intézmény programjaira.

A tevékenységek élménypedagógiai módszerekre, tapasztalati ismeretszerzésre épülnek, elősegítve az informális és nem formális tanulási programok kiszélesítését az intézményekben.
A projektben részt vevő intézmények az alábbi témaköröket választották, ehhez kapcsolódóan kívánnak tematikus keretrendszert, tematikákat, módszertant kifejleszteni a saját pedagógiai elveikhez, helyzetükhöz, pedagógiai programjukhoz igazodóan:

 1. Alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése elsősorban
 2. projektmódszer keretében - kiemelten (pl. kommunikációs szolgáltatások (iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió) vállalkozói készségfejlesztés: Győri Fekete István Általános Iskola, Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola.
 3. A társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok (iskolai ökokertek létrehozása, fejlesztése, ökotermékek feldolgozása, stb.): Tápi József Attila Általános Iskola.
 4. Innovációs műhelyek kialakítása az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésére, kiemelten élménypedagógiai módszerek fejlesztésére és bevezetésére: Győri Fekete István Általános Iskola - Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola, Tápi József Attila Általános Iskola. 

Mindhárom iskola megvalósítja az alábbi, kötelező tevékenységeket:

I.1.b) Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása. A fejlesztett módszertani programok/tematikák beillesztése az intézményi dokumentumokba, a pedagógiai programokba, kapcsolódó, az informális tanulási programok megvalósítását támogató oktatási segédanyagok, tananyagok kidolgozása a tanulók számára, pedagógusok szakmai felkészülése a programok megtartására és ehhez kapcsolódó előkészületek feladatai.

I.1.c) Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése. A tevékenységhez kapcsolódóan az iskolák különböző közösségfejlesztő programokat fejlesztenek ki, pl. családi nap.

II. Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az állandó tematika – működtetésére és igénybevételére.

III. Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása:

III. a) A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése. Iskolánként a projektben állandó tematikával kifejlesztett informális tanulási, tanórán kívüli programok működtetése, lebonyolítása történik meg.

III. b) Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése, a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése.

Az iskolák által kifejlesztett közösségfejlesztő programok megszervezése, lebonyolítása, a megvalósított tevékenységek monitorozása és értékelése.

III. c) A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése. Mindhárom iskola folyamatosan nyomon követi és értékeli a megvalósított tevékenységeket pedagógiai szempontból.

IV. A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása. Ennek keretében az iskolák sokoldalú kommunikációs tevékenységre törekednek, pl. honlap kialakítása, bemutatófilm készítése, bemutató rendezvények.

A projekt céljainak meghatározása

A projekt célja az informális és nem formális tanulási módszerek és tartalmak alkalmazásának széles körű terjesztése és megvalósítása, eseti és állandó jellegű bemutatókkal, vetélkedőkkel, kirándulásokkal gazdagítani az informális és nem formális tanulási lehetőségeket az adott iskolában tanuló diákok, szülők és tanáraik számára egyaránt.

A projekt konkrét céljai:

 • a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása
 •  új informális és nem formális szakmai tartalmak, módszertanok, tematikus programok kidolgozása és fejlesztése
 •  az élményalapú tanulási módszerek, projektmunka módszer szélesebb körű alkalmazása
 • a tanulói kompetenciák (főként a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek) fejlesztése az informális tanulás keretei között
 • tanulók felkészítése az informális programokra, tanulásra
 • az iskolai közösség fejlesztése, a tanulók közötti együttműködések kialakítása, kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, szülők bevonásának erősítése a programokba
 • környezettudatos szemléletmód fejlesztéséhez hozzájárulás a tanulók körében, rendelkezzenek ismeretekkel és jártasságokkal e téren
 • szemléletformálás, személyiségfejlesztés
 • az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakítása, szükséges eszközök fejlesztése