CSODASZARVAS program – az egész életen át tartó tanulás megalapozása a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ intézményeiben

 

Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Csodaszarvas iskolai közösségi programok megvalósítása a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ oktatási intézményeiben az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projektjének keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra épülve.

A felhívás célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A program célja, hogy a nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteinek felhasználásával - a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is -, Magyarország kevésbé fejlett régióiban található intézmények 1-8. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósuljanak meg a fejlesztések.
A konstrukció célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak. A táborok 2022. év 25-26. hetében 6 intézmény 800 tanulójának bevonásával valósulnak meg, nagy hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. Középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll.
A támogatás összege: 40 millió forint
Megvalósítási időszak: 2022.04.01 – 2022.09.30.
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Támogatói okirat